10, మే 2009, ఆదివారం

ఏరా! ఘటోత్కచా!


Pramukhula Haasyam

ఏరా! ఘటోత్కచా!

By kadambari piduri

ఆంధ్రా యూనివెర్సిటీ రిజిష్ట్రార్ శ్రీ కూర్మా వేణుగోపాల రావు.
ఆయన మాంచి ఆజానుబాహువు అవడంతో నిక్ నేమ్ స్టార్ గా చేసేసారు విద్యార్ధులు.

ఓ సభలో,ఆకతాయి కుర్రాళ్ళు కీచు గొంతులతో అరిచారు

"హాయ్! భీమా!" "హెల్లో! భీమ సేనా!"
అంతే! ఠకాల్న మైకు దగ్గరికి వెళ్ళారు వేణుగోపాల రావు

"ఏరా! ఘటోత్కచా! ఏం కావాలీ?"అని బిగ్గరగా అరిచారు.

మరంతే! మరలా ఏ సౌండూ వినబడలేదు.
అందరూ గప్ చుప్ సాంబార్ బుడ్డి!!!

Views (74)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...