12, మే 2009, మంగళవారం

విప్లవ మార్జాలం

Pramukhula Haasyam

విప్లవ మార్జాలం

By kadambari piduri,


సినీ గీత రచయిత శ్రీ శ్రీ
కమ్యూనిజం భావాలతో ఉత్తేజితుడైన విప్లవ కవి.
రష్యా , చైనా దేశాలను సందర్శించి, తన మాతృ భూమికి తిరిగివచ్చారు.

ఫ్రెండ్స్తో ఇష్టా గోష్టిలో ఇలా చెప్పారు

"చైనాలో అందరూ'పిల్లి'ని 'విప్లవ ప్రాణి'గా గౌరవిస్తున్నారు."

"ఔనా? అరె! అలాగలాగా! అలాగెందుకనీ?" విస్తుబోయిన శ్రోతలు అడిగారు.

"మరే! అది...మావో! మావో! అంటూ అరుస్తూ ఉంటున్నది."


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...