9, మే 2009, శనివారం

పంచ గవ్యము

Telusaa!

పంచ గవ్యము

By kadambari piduri

మన దేశీయ వైద్యములో "పంచ గవ్యము" ఎంతో ప్రసిద్ధి గాంచినది.
వేలాది సంవత్సరముల నుండీ,సమర్ధవంతముగా, విశ్వాస పాత్రముగా పని చేయుచుండుట చేత
ఇది నేటికిన్నీ అనేక ప్రాంతాలలో ఔషధంలా స్వీకరించబడుచున్నది.

పంచ గవ్యము తయారీ

ఇందులో ఐదు ద్రవ్యములు వాడబడుచున్నవి.


ఆ దినుసుల వివరములు;;;;;;;;;;;;
'''''''''''''''''
(1) ఆవు పాలు
(2)ఆవు(పాలతో)పెరుగు
(3)(ఆవు పాలు, పెరుగుల నుండి తీసిన)ఆవు నెయ్యి
(4) గో మూత్రమును
(5) గో పంచితమును(పేడ)

అప్పుడే వేసిన అవు పేడను, పలుచటి వస్త్రములో బాగా వడ గట్టాలి.
అలాగ వడ గట్టిన ద్రవము నుండి
కేవలము 2, 3 చుక్కలను పైన పేర్కొన్న దినుసులలోకి చేర్చి కలియగలపాలి.

ఇలా సిద్ధ పర్చుకున్న "పంచ గవ్యము" టానిక్కులాగా భావించబడుతూన్నది.
ఈ "పంచ గవ్యము" ఔషధమువలె ప్రసిద్ధి పొందినది.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ఇండోర్ లో ఎన్నో కుటుంబాల వారికి
ఈ పంచ గవ్యము తయారీ
ఒక కుటీర పరిశ్రమావలె జీవనోపాధిని కలిగిస్తూన్నది.

Views (52)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...