4, మే 2009, సోమవారం

షెరిడన్ ఫార్ములా ;(రావి వెంకటాచలం )


షెరిడన్ ఫార్ములా ;;;;;

 kadambari piduri

రావి వెంకటాచలం "77 ఏళ్ళ నాటకానుభవం " అనీ ,
తన జీవిత కథను రచించారు.

నాటక రంగంలో అనేక మణిపూసల వంటి నటులతో 
ఆయన చేసిన కృషి ఈ పుస్తకంలో ఆద్యంతమూ ఆకట్టుకుంటుంది.

స్వాతంత్ర్య సమరం జరుగుతూన్న రోజులలో 
మన నాటక రంగములోని అనేక అంశాలను
పాఠకులు తెలుసుకుని ఆశ్చర్య చకితులౌతారు.

ఇటీవల విశాఖ పట్టణములో ఓ నాటక దర్శకుడు
 "బుడ్డి చూపిస్తే గానీ రిహార్సల్సు కూడ పడవు చెలం గారూ!" అన్నాడు. 
త్రాగుడు దుర్వ్యసనం, రావి చలం ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తారు. 
ఆయన మద్య పానాన్ని ఖండించారు.

 దానికి ఆ విశాఖ వాసీయ డైరెక్టరు డైరెక్టుగా ఇలా అన్నారు
"త్రాగుడు ఎలాంటి వ్యసనమో నాటకం కూడా అటువంటి వ్యసనమే! 
అంతకన్నా ఘాటైన వ్యసనమే!మీరన్నట్లుగా మానుకోవడం ఎలా?"

ఈ సఘటనను తెల్పుతూ 
చెలం అలనాటి ఫార్ములా 
నాటక సమాజాలలో వాడుకలో ఉన్న విషయాన్ని
 సందర్భానుసారంగా విపులీకరించారు.

"ఔత్సాహిక నాటక రంగాన్ని
మద్యపాన దుర్వ్యసనం ఎలా ఆవహించిందో అర్ధం కాదు. 
పరిషన్మహా సభలలో చూస్తూ ఉంటాను. 
నాటకానంతరం 'మందు సీసాలతో' విందు చేసుకుని ఆనందిస్తూంటారు.
నాటకారంభంలో హుషారు కోసం కొందరు, 
నాటకానంతరం జల్సా కోసం కొందరు ఇలా ...."షెరిడన్ ఫార్ములా"ని ఆచరణలో పెడతారు.

షెరిడన్ ఐడియా తట్టకుంటే మందుగా ఒక పెగ్గుnu, 
తట్టితే ప్రజు(prize)గా ఒక పెగ్గు వేసుకొనే వాడట! మరి తాగని దెప్పుడు?

220 పేజీల ఈ పుస్తకం, 
వివిధ రంగాలలోని నిష్ణాతులైన మహనీయుల ఆత్మ కథా రచనలకు కరదీపిక. 

నాటకరంగంలో సురభి కళా కారులు మున్నగు వారిని ప్రోత్సహించి,
తమ తమ జీవిత కథలను రాయించవలసిన అవసరము ఉన్నది. 
ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే ఆయా కళాకారుల అమూల్య అనుభవాలు వెలుగులోకి రాvu.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...