2, మే 2009, శనివారం

ఉంటే ఎందుకు కాదంటానూ!

Pramukhula Haasyam

ఉంటే ఎందుకు కాదంటానూ!


పిల్లల అల్లరి మిక్కుటంగా ఉండటంతో భరించలేక
 వేదుల వారు ఉత్తరీయాన్ని విదిలించి నిలబడ్డారు.
రామాయణాది గ్రంధాలను సర్ది పట్టుకుని గబగబా మేడ మీదకు వెళుతున్నారు.


"వేదులా! పైకి వెళ్ళొద్దు!" అన్నారు విశ్వనాధ సత్యనారాయణ.
 అసలే చికాకుతో ఉన్న వేదుల మరింత చిరాకు పడుతూ,
 రుసరుసలాడుతూ అన్నారు 
"ఏం ! పైన పిచ్చాసుపత్రి గానీ ఉన్నదా?"


"ఉంటే మిమ్మల్నెందుకు కాదంటానూ!" అని తాపీగా అన్నారు విశ్వనాధ.

Views (98)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...