17, మే 2009, ఆదివారం

రెట్టింపు నామము


Telusaa!

రెట్టింపు నామము

By kadambari piduri,

ఊర్ధ్వపుండ్రములను శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఫాల భాగమున తీర్చి దిద్దుతారు.
శ్రీ తిరు వేంగళనాధునికి అభిషేకము చేసిన
అనంతరము ఊర్ధ్వ పుండ్రములను నుదుట తీర్చి దిద్దుతారు.
తిరు పుండ్రములకు ఉపయోగించే దినుసుల వివరములు మీకు తెలుసా ?


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;16 తులముల పచ్చ కర్పూరమును,
ఒకటిన్నర తులముల కస్తూరిని ఉపయోగిస్తారు.

కొన్ని సందర్భములలో అధిక కొలతలతో దినుసులు నామములకై వినియోగిస్తారు.

రెట్టింపు నామము ;;;;;;;;;;
''''''''''''''
32 తులముల పచ్చ కర్పూరము'ను,
3 తులముల కస్తూరిని వాడుట సాంప్రదాయము.

బ్రహ్మోత్సవములలో వచ్చునట్టి శుక్రవారములలో ఈ ప్రత్యేకత .

కనుకనే ఈ నామధారణకు "రెట్టింపు నామము " అని పేరు.

అందు చేతనే ముందు రోజు అనగా
గురువారము నాడు స్వామి వారి"నేత్ర దర్శనము" భక్త జనావళికి లభించుచున్నది .

భక్తులకు ఈ దృశ్యము నయనానంద పర్వములను కలిగించుననుటలో సందేహమేల!!!


''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...