17, మే 2009, ఆదివారం

మునిపుంగవులకు అభి వాదములు
మునిపుంగవులకు అభి వాదములు ;;;;;;
'''''''''''''''''''''''"విశ్వా మిత్ర పరాశరాది భృగు వాగస్త్యః,పులస్త్యః,క్రతుః
శ్రి మానత్రి,మరీచి,కౌత్స పులశ్శక్తిః,వశిష్ఠాః,అంగీరాః
మాండవ్యో,జమదగ్ని,గౌతమః,భరద్వాజాదయః తాపసాః ;
సశ్రీకా మునిపుంగవాః ప్రతి దినం కుర్వంతువాం మంగళం."''''''''''

2 వ్యాఖ్యలు:

durgeswara చెప్పారు...

namo nama muniparamparebhyoh ,guru paramparebhyah

kusumakumari చెప్పారు...

mIru cheppppina BagavaMtuni lIlalu Baktirasa madhuramugaa unnavi.
thank you,sir!

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...