12, మే 2009, మంగళవారం

శుక్రాచార్యుడు-ధృతరాష్ట్రుడు

Pramukhula Haasyam

శుక్రాచార్యుడు-ధృతరాష్ట్రుడు

By kadambari piduri,


భారత రాష్ట్రపతిగా ఉండిన శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారికి
ఇంగ్లండ్ లో కంటి ఆపరేషన్ జరిగింది.
సక్సెస్ అయిన ఆపరేషన్ తో
స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చేశారు రాధాకృష్ణన్.

విలేఖరులు వివరములు అడుగుతూంటే,
ఆట్టే పరేషాన్ అవకుండా తాపీగా జవాబు చెప్పారు

"అంత మాత్రం ఆపరేషన్ ను మన ఇండియాలో చేయగలరు!"
అంటూ కొనసాగించారు

".... అక్కడ ఒక కంటి ఆపరేషన్ తో
నన్ను శుక్రాచార్యుణ్ణి చేసేసారు.
ఇంకో కంటికి గనక చేస్తే
ఏకంగా నన్ను ధృతరాష్ట్రుణ్ణి చేసేస్తారేమోనని
భయపడి ఇలాగ ఇండియాకి వచ్చేసాను."


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...