26, అక్టోబర్ 2008, ఆదివారం

proverbs

ప్రొవెర్బ్స్>>>>>>
,,,,,,,,
1)నడవడికలు చక్క దిద్దేది 'నాటకము '.:::
2)నవ్విన నాప చేనే పండుతుంది.:::
3)దప్పిక కలిగినప్పుడే బావిని తవ్వి నట్లు .:::
4)దీపం పేరు చెబితే ,చీకటి పోతుందా?
(దీపమును వెలిగించాలి గాని!):::
5)తులం నాలుకకు తొంభై రుచులు .:::

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...