25, అక్టోబర్ 2008, శనివారం

proverbs

:::::::::::::::::::::::::::::::::

1)ఏతాము పాటకు ఎదురు పాట లేదు. :::
2)కందెన (=గ్రీజు) వేయని బండికి ,కావలసినంత సంగీతం.
3)"బుర్ర (=తల) ఊపినందుకు తంబురా ఇచ్చి పొమ్మన్నట్లు." ::: 4)తింటే బఠాణ ,వింటే 'అఠాణ ' .
5)కంచె తీగకు వీణ రాగమా?:::
6)నేతి బీర కాయలో నెయ్యి ఉంటుందా?!" :::
7)ఇల్లే వైకుంఠం ,వాకిలే వారణాసి , కడుపే కైలాసం.
(ఇల్లే వైకుంఠం ,కడుపే కైలాసం). :::
8)చిన్ని నా బొజ్జకు శ్రీ రామ రక్ష. :::
9) కంచి గరుడ సేవ .:::
10)ఉల్లి లేని కూర ,యల్లి లేని పుట్టిల్లు.:::
11)పూసలలో దారము లాగా.:::
12) పిండి కొద్దీ రొట్టె.:::

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...