17, అక్టోబర్ 2008, శుక్రవారం

लोकोक्तुलू

సామెతలు :::
1) మాట్లాడ నేరిస్తే పోట్లాట రాదు।
2) మహా భారతములోన 'ఆది పర్వతమ 'న్నట్లు । (పర్వములు)
3)"పంచ పాండవులంటే ,నాకు తెలీదా?,
మంచం కోళ్ళ లాగా ముగ్గురు ' అని
రెండు వేళ్ళు చూపించి , ఒక్క గీతను పలక మీద రాసి ,చూపించాడట!
"4)దున్నపోతు దగ్గర వీణ వాయించినట్లు।
5) దీపావళికి దీపమంత చలి ।
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...