9, అక్టోబర్ 2008, గురువారం

koMDa

౧) కొండల రాయుడు =శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు
౨) కొండలు కోనలు,,, కొండలు గుట్టలు
౩) కొండ కొమ్ము = శిఖరము ,,, గిరి శృంగం ,, శిఖరాగరము
౪) గిరి పుత్రులు = ఆది వాసీలు
౫) " మా పిల్లలు బంగారు కొండలు ."
....................................................................................
౫) పార్వ తీ దేవి =

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

edukondalavada srivenkatesa

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...