9, అక్టోబర్ 2008, గురువారం

కొండలు ::::::::::పార్వతీ దేవి , పర్వత రాజ పుత్రి హైమవతి (= హిమ వంతుని పుత్రిక ) ,గిరిజా దేవి (= గిరి = అద్రి,కొండ ) ,అద్రిజ Bold

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...