18, జనవరి 2009, ఆదివారం

సుస్వాగతము
''''''''''''''''''''''''''''''' 1)మలబరి చెట్లు,చీనాంబరములు::: పట్టు చీరల పట్టపు రాణులు::: హంగు,రంగుల ఆర్భాటములతొ ::: పేరంటాళ్ళు బయలు దేరిరి ::: // 2)(అను పల్లవి);;; ''''''''''''''' స్వాతి చిప్పల కుంకుమ భరిణల ;;; పసుపు,కుంకుమలు నింపుదుమమ్మా!::: //

3) గొబ్బెమ్మలలో ముత్తెపు పువ్వులు ;;; సంకురుమయ్యకు స్వాగతము ! ;;; మకర సంక్రమణ శుభ వేళలలో వెల్లి విరిసినవి ఆనందములు! ;;; //

4) నింగిని తాకే సంతోషాలు వెల్లి విరిసిన సంబరమ్ములు ;;; ప్రతి హృదయానికి పులకిత హర్షం ;;; పండుగ వేడుక , మన వాడుకలు ;;; //

1 వ్యాఖ్య:

చింతా రామకృష్ణారావు. చెప్పారు...

అమ్మా! కుసుమ కుమారీ!
మీరుంచిన స్వాగత బాలగీతం బాగుంది. ఐతే
టైటిల్ మాత్రం సుస్వాగతం అని వ్రాయడం సరికాదనికొంటాను.
స్వాగతం అని వ్రాసిన పిదప కావాలనుకొంటే సుస్వాగతం అని వ్రాసినా పరవాలేదు.
సుస్వాగతం అని కాకుండా స్వాగతం అని వ్రాస్తే ఇంకా బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం.
{ ఆంధ్రామృతం బ్లాగ్ }

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...