25, జనవరి 2009, ఆదివారం

ఇంద్రధనుస్సు

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

indra dhanusu puri aade gagana mayuri
netramulu kanuvindu cheyaga
bhuvi numdi diviki nichena veyaga
rangu rangula indra dhanusu
varnamulu kalavosina voo sogasu

padma

atta - is varnamulu = color

if i am wrong pls correct.

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...