25, జనవరి 2009, ఆదివారం

ఇంద్రధనుస్సు

1 comments:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

indra dhanusu puri aade gagana mayuri
netramulu kanuvindu cheyaga
bhuvi numdi diviki nichena veyaga
rangu rangula indra dhanusu
varnamulu kalavosina voo sogasu

padma

atta - is varnamulu = color

if i am wrong pls correct.