25, జనవరి 2009, ఆదివారం

ఇంద్రధనుస్సు

1 వ్యాఖ్య:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

indra dhanusu puri aade gagana mayuri
netramulu kanuvindu cheyaga
bhuvi numdi diviki nichena veyaga
rangu rangula indra dhanusu
varnamulu kalavosina voo sogasu

padma

atta - is varnamulu = color

if i am wrong pls correct.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...