7, జనవరి 2009, బుధవారం

మొగలి రేకులు

మొగలి రేకులు
'''''''''
1)తేట తేట తెలుగులోన
                      పాట పాడరే!
  పాట,పదములందు
           "పాప నవ్వు"మువ్వలే                                                         //


2)మొగలి రేకు మాటలన్ని - వెన్నెలల జాడలే!
             వరుసలు, వరుసలుగాను- పేర్చి కుట్టి
               దిష్టి తీయరే! - మెటిక లిరవరే!                                            //


3) భాష తోటలోన - వ్యాప్తి - రమ్య సుగంధం
           మల్లె,జాజి,గులాబీ - గీతికలై గుబాళించెను
                     మనసుల లోగిళ్ళన్నీ - ఘుమ ఘుమ లాడేను            //


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

2 వ్యాఖ్యలు:

Audisesha Reddy చెప్పారు...

మీ బ్లాగ్ చూశాను. చాలా బాగుంది. కవితలు బాగున్నాయి

kusuma చెప్పారు...

thank you sir

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...