22, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

Why, విజయ?!

Why, విజయ?!?

By kadambari piduri, Jul 31 2008 4:17AM
సినిమా హీరో డాక్టర్ రాజశేఖర్ ను 
జర్నలిస్టులు కలిసారు. 

ఇంకేముంది? 
ప్రశ్నల వర్షం కురియ సాగింది. 

పాత్రికేయులు అడిగారు 

* "రాజశేఖర్ గారూ! ఈ మధ్య మీరు వైవిధ్యం గల పాత్రలు చేయడం లేదే!" 

* "విభిన్నత గలిగిన పాత్రలను ఒప్పుకోవడం లేదా?" 

* "అదేమిటి సార్!మీ అభిమానులను నిరాశకు గురి చేస్తారా? మీరు వైవిధ్యం కోసం ప్రయత్నించరా?" 

తెలుగు సరిగా రాని అతను కొంచెం గాభరా పడుతూ అన్నాడు కదా!!
 "నేనేమిటీ? వై.విజయ ఏమిటీ? ఏ...ఏమిటి అంటున్నారూ మీరు?" 

"ఇంకా నయం! పాత్ర ధారణ అంటే గిన్నెలని పట్టుకుని నిలబడాలీ అని అనుకోలేదు మన హీరో గారు!"
అని తమాషా కామెంట్. 

తెలుగు సరిగా అర్ధం కాని రాజ శేఖర్ 
సినిమా నటి వై.విజయ గురించి 
పత్రికా విలేఖరులు ఏదో క్వశ్చెనింగు చేస్తూ, 
తనతోవాళ్ళు "పింగ్ పాంగ్"ఆడుతున్నారని సందేహంతో 
సందిగ్ధంలో పడి సభలో నవ్వులు పుట్టించారు. 
Views (70) 

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...