23, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

గిన్నిస్ రికార్డ్ వ్రతం

By kadambari piduri, Oct 6 2008 6:15PM
తిరువనంత పురము దగ్గర ఉన్న
 "అట్టుక్కల్" వార్తలలో ప్రాధాన్యాన్ని పొందినది. 
తమిళనాడులో "శిలప్పదిగారమ్ "
అనే అద్భుత కావ్యము వెలుయుటకు కారణమైన
 స్త్రీ "కన్నగి". 

కోవెలన్ భార్య కణ్ణగి. 
ఆమె భర్త అకారణముగా ,"దొంగ" అని నిరూపించబడుటచే
దారుణ శిక్షకు గురి అయ్యాడు. 
క్రోధ ,రోషాలతో ఉన్న కణ్ణగి శాపము వలన పట్టణము అగ్నికి ఆహుతి అయ్యింది. 
కోపముతో కణ్ణగి
 పశ్చిమ దిశగా నడుస్తూ వెళుతూండగా
 అట్టుక్కల్ వనితా మణులు ఆమెకు ఆతిథ్యము ఇచ్చారు.

 అచ్చట "భగవతీ కోవెల" వెలసినది. 

క్రితము 'మార్చి'నెలలో,
 25 లక్షల మంది స్త్రీలు అక్కడ పొంగళ్ళు పెట్టారు. 
పర్వదినము నాడు 25 లక్షల మంది మగువలు పొంగళ్ళు పెట్టుట
 ఒక అద్భుత సంఘటన!

కనుకనే ఇది గిన్నిస్ రికార్డుకు ఎక్కిన వ్రతము ఐనది . 
ఈ "అట్టుక్కల్ పొంగల్"
రికార్డును సాధించిన నోముగా
 భారతీయ రమణీ మణులకు గర్వ కారణమైనది. 


'''''''''

Views (85)

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...