23, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

చదువన్నది ఇంద్ర పదవి

చదువన్నది ఇంద్ర పదవి!


నిశానీలు, వ్రేలి ముద్ర మానాలి 
సత్వరమే సంతకాలు చేయాలి 
త్వర త్వరగా పుస్తకాలు చదవాలి 

మా తాతలు చదివారా? 
ముత్తాతలు చదివారా? 
అని ఎదురు ప్రశ్నలే వద్దు! 
విద్య లేని మొద్దులనే 
నానుడి నువు వినలేదా?! ఓరన్నా! 

చదువన్నది ఇంద్ర పదవి 
సంఘంలో విలువున్నది 
బ్రతుకు చక్కదిద్దగలుగు 
రహదారి విద్యయే నన్నా!

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''