21, ఏప్రిల్ 2009, మంగళవారం

బర్మా ఆంధ్ర కేసరి

'''''''''


బర్మా ఆంధ్ర కేసరి


"బర్మా ఆంధ్రకేసరి", "భారతీయ సింహము "గా
 పేరొందిన వ్యక్తి శ్రీ అవటపల్లి నారాయణ రావు గారు.
 1930సంవత్సరములలో
ఇపుడు మియన్మార్ గా పిలవబడుతున్న
 అప్పటి బర్మాలోని భారతీయ కార్మికుల కష్టాలను చూచి చలించిపోయారు. 
వారి బాగోగులకోసరం తన జీవితమునే అంకితం చేసిన మహనీయుడు ఆయన! 

తెలుగు సోదరుల కోసం, భారతీయుల కోసం,
 కార్మిక చట్టమును రూపొందించి,
 అమలులోకి తెచ్చిన కార్యసాధకుడు ఆయన.
అందుకే బర్మాలోని ఆంధ్రులకు సదాస్మరణీయుడు
'అవట పల్లి నారాయణ రావు'. 


'''''''

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...