16, జులై 2009, గురువారం

సెన్సిటివ్ సెన్సారు ఇది,సారూ!


చెఱసాలలో అనేకమంది స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు మగ్గుతున్నారు.

పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య "శ్రీకృష్ణ జన్మ స్థానము" వైభోగాన్ని అనుభవిస్తూన్న వారిలో ఒకరు.
వార్తా పత్రికలలో, పరాయి పాలనను గురించి తీవ్రంగా దూషించే వార్తలను కత్తిరించి

లోపలకు ఇచ్చే వారు.
అందుచేత జైలులో ఉన్న నాయకులకు "కత్తిరింపులతో ఉన్న న్యూస్ పేపర్లు" చేతికి అందేవి. నాటి పత్రిక ఎడిటరు నార్ల వేంకటేశ్వర రావుకు
"మాకు ఇలాగ సెన్సారు చేయబడిన పేపర్లను ఇస్తున్నా"రని అంటూ వివరంగా లేఖ రాసారు.
పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ఉత్తరాన్ని చదివారు నార్ల.


కరోజు మొదటి పేజీలో అసలు ఏమీ రాయకుండా నిండా తారు పూసి, పత్రిక ను అలాగే విడుదల చేసారు నార్ల వేంకటేశ్వర్రావు.పత్రికా ప్రపంచములో ఇది చాలా ఘాటైన నిరసన. అంతే! దాంతో బ్రిటీషు వారు వార్తాపత్రికలను ఎలాంటి కత్తిరింపులనూ చేయకుండా ఖైదీలకు ఇవ్వసాగారు .

(Pramukhula Haasyamవార్తల సెన్సారుBy kadambari piduri )

హ్త్త్ప్://ఆవకాయ.కం

2 వ్యాఖ్యలు:

chavakiran చెప్పారు...

Not In British Time, but during emergency days;
the CM was Jalagam.

sirishasri చెప్పారు...

nijamEnaMDI!kiraN gaarU!
adhikaaraMlO unna mattu prabhaavaM, adE kadaa!
kaalaalu maarinaa ii satyamE puna@h,puna@h punaraavRttamautuunE unnadi kadaa!

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...