2, జులై 2009, గురువారం

కోటి ప్రణామములు!


బ్లాగు రచన మొదలెట్టాక,ఎన్నెన్ని పల్టీలు?
ఆ చిత్రీకరణలో సరదాగా ఎన్నో కొత్త విషయాలను
నేర్చు కోవలసినప్పుడు,ఎంత తిక మకలు!
ఎంతటి భావోద్వేగాలు?
రాసూన్న "ఈ అంశములు"బ్లాగు తెరపైన ఎలాగ ప్రత్యక్షమౌతాయో ననే ఉత్కంఠ!
అప్పుడే,స్కూలులోకి అడుగు పెట్టిన చిన్న పిల్లల్లాగా,
చూస్తూ..... చూసు కుంటూ,
అడుగడుగును జాగ్రత్తగా వేస్తూ!
ఈ ప్రయాణములో,"తెలుగు వెబ్ పత్రికలు"
అవిశ్రాంతంగా భాషాభివృద్ధికై చేస్తూన్న సేవలూ........
ఈ పయనంలో,ఇతర బ్లాగులను కూడా వీక్షించే
మహద్భాగ్యం కలగడమూ!"
ఇంత మంది నిష్కామంగా చేస్తూన్న
మాతృ భాషా పద అర్చనా పరిమళాలలో
నా హృదయం మరో సాహిత్య బృందావనంగా........పరిణమిస్తూ,
ఆంధ్ర భాషా దేవికి ప్రణమిల్లడమూ ......విధి లీలలే సుమీ!

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...