11, జులై 2009, శనివారం

ఎలాగైతేనేమి సాధించారు?


చింతా దీక్షితులు బాల సాహిత్య స్రష్ట. బాలబాలికలతో స్నేహము, వారి ఆట పాటల పట్ల ఆసక్తీ, పరిశీలనలు ఆయన వ్యక్తిత్వములో రంగరించుకున్న నైజములు. రిక్షా గూడు బండిలో మైకులో చెబుతూ, సినిమాలకు ప్రచారమును( నేటికీ పల్లెటూరులలో ఉన్నది.) చేసే వారు. అంతే కాదు, ఆ సినిమా వివరాలతో ప్రచురించిన కరపత్రాలను ఊరూరా పంచే వారు. ఒకసారి ఒక బాలునికి అలాంటి పాంప్లెట్టు దొరక లేదు. టవలు కట్టుకుని అప్పుడే వీధిలోనికి వచ్చారు చింతా. బిక్క మొహము వేసిన ఆ పిల్లవాణ్ణి చూసి జాలి పడ్డారు దీక్షితులు. అంతే! ఆ బండి వెనుక చిన్నబ్బాయి లాగా పరుగులు తీసారు. ఎలాగైతేనేం! కరపత్రాలను సాధించి, ఆ పిల్లోడికి ఇవ్వగలిగారు.

తృప్తిగా గాలి పీల్చుకోబోయి ఖంగు తిన్నారు చింతా దీక్షితులు .

ఆయన ఒంటి పైన అంగోస్త్రం లేదు మరి! అదన్న మాట!

***********************************************

మలేషియాలో వేడుకలు

-----------------------

A full scale installation of Sri Sri Gaura Nitai is scheduled to take place Seberang Jaya (Butterworth), Penang on Wednesday, 17th September – Thursday, 18th September 2008. Do not miss the rare opportunity in Malaysia.(At Bhaktivedanta Cultural Center (BCC) at Seberang Jaya, Penang.)
Dr. B.L. Sharma, a Vastu Architect and Consultant from Jaipur, India who generously offered free services, mentioned that the land purchased was “Godsent”. He said the land has good Vastu and instructed accordingly. at Bhaktivedanta Cultural Center (BCC) at Seberang Jaya, Penang.

(Photo
శ్రీ
బాల కృష్ణ)

(Telusaa!చింతా దీక్షితులుBy kadambari piduri )

2 వ్యాఖ్యలు:

చిలమకూరు విజయమోహన్ చెప్పారు...

మంచి సమాచారమందించారు.

durgeswara చెప్పారు...

caalaa baagunnadi .anukokumdaa vacce sahaja haasya sanni vesam

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...