10, జులై 2009, శుక్రవారం

గీతాంజలి

ఈ చేవ్రాలు ఎవరిదో,కనుక్కో గలిగారా?మీ ఊహ కరెక్టే!
నోబుల్ బహుమతి గ్రహీత,విశ్వకవి బిరుదాంకితుడు,
"జన గణ మన ...."రచయిత - శ్రీ రవీంద్ర నాథ టాగోరు గారిది!
Where the mind is without fear -
Where the mind is without fear
Where the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up

into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason

has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action--
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.

***********************************************
దీనికి తెలుగు అనువాదం -
----------------------
ఎక్కడమనస్సు నిర్భయంగావుంటుందో,
ఎక్కడమానవుడు సగర్వంగా తల ఎత్తుకుని తిరుగుతాడో,
ఎక్కడవిజ్ఞానం స్వేచ్ఛగా మనగలుగుతుందో,
ఎక్కడ ప్రపంచం ముక్కముక్కలై ఇరుకైన గోడల మధ్య మ్రగ్గిపోవదో,
ఎక్కడ మాటలు అగాధమైన సత్యం నుంచి బాహిరిల్లుతవో,
ఎక్కడా విరామమైన అన్వేషణ,పరిపూర్ణత వైపు చేతులుచాస్తుందో,
ఎక్కడ పరిశుద్ధ జ్ఞానవాహిని మృతాంధ విశ్వాసపుటెడారిలోఇంకిపోదో,
తలపులో పనిలో నిత్య విశాల పథాలవైపు ఎక్కడ మనస్సు పయనిస్తుందో-

ఆ స్వేచ్ఛాస్వర్గంలోకి, తండ్రీ! నా దేశాన్ని మేల్కాంచేట్టు అనుగ్రహించు

2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

"విరామమైన"... viraama merugani antea kavi bhaavaani ki daggarautundeamoe nandii! oe saari aaloechinchandi!

kusuma(kadambari) చెప్పారు...

aswinisri gaarU!
"విరామమైన" anE padaM guriMchina mI sUchana( Gitanjali - my article in konamanini.blog) very nice!
naa article ni diddukuntaanu.

Wish you Happy Dassera."
(kadambari)

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...