6, జులై 2009, సోమవారం

ఇందిరమ్మ భాషలతో స్కిప్పింగ్


కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి(ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్య మంత్రి) ,తన సెక్రటరీతో హస్తినా పురమునకు,

అదేనండీ, ఢిల్లీకి వెళ్ళి రాచ కార్యాలు చక్క బెట్టుకుని వస్తూండే వారు.
ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ ఎదుట వినయంగా నిలబడి భక్తితో నమస్కరించేవారు.

ఆమె అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించేది.

కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి "మిమ్మల్ని ఆంధ్ర జనులు దేవతగా కొలుస్తున్నారు.

బీద ప్రజల పాలిటి కరుణ కురిసే అమ్మ మీరు."

ఇలా స్తోత్రం చేస్తూ, చాకచక్యంగా మన తెలుగునాడుకు నిధులను రాబట్టగలిగేవారు.

"కాసు" సార్ధక నామధేయుడే మరి!

ఇందిరా గాంధీ కూడా రాజకీయ దురంధురాలే!

ఇంగ్లీషులో మాట్లాడుతూ ,మూలనిధులలో నుండి

ఆంధ్రదేశమునకు కేటాయించిన నిధులనుండీ, ఇవ్వగలిగినంత మేర కేటాయింపులను

"ఓ.కే.! రెడ్డీజీ! I will give my help." అంటూ శాంక్షన్ చేసేవారు.

అత్యుత్సాహంతో రెడ్డి గారు, మన రాష్ట్రమునకు' నిజంగానే' ఉన్న అవసరాలనుఏకరువు పెడుతూ,

మరిన్ని నిధులను రాబట్టడానికై ప్రయత్నించేవారు.

చిన్న పథకములకు ఆమె ఉదారంగానే డబ్బును శాంక్షను చేసే వారు.

ఇక పెద్ద గ్రాంటుల ప్రస్తావన రాగానే, ఆమె భాష కాస్తా హిందీలోకి మారేది.

పాపం! బ్రహ్మానంద రెడ్డికి మన రాజ భాష రాదు!

" ఆప్ క్యా బోల్తే హై?రెడ్డీజీ!.."అంటూ, ఇందిరమ్మ హిందీ భాషలోనికి జంప్ చేసేవారు.

ఠకాల్న నిలబడి, రెడ్డి గారు భుజంపైని ఉత్తరీయాన్ని దులిపేస్తూ అనే వారు.

"సెక్రటరీ!ఈ ముం... ఇంక చేయదు గానీ ,పా! వెళ్ళిపోదాం!"

ఇందిరా గాంధీ రాజకీయ నైపుణ్యమునకు, అప్పటి "అగ్ర రాజ్యం ప్రెసిడెంటు" కూడా విస్తుబోయేవారు.

"ఆమె చాలా మొండిది."అని వ్యాఖ్యానించాడు, వారి ఎత్తుగడలకు లొంగిపోలేదన్న అక్కసుతో!

(By kadambari piduri )

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...