1, జూన్ 2009, సోమవారం

తెలుగుపద్యము-ఇంగ్లీషు వర్డ్సు, హిందీ పదాలు!

Share My Feelings

తెలుగుపద్యము-ఇంగ్లీషు వర్డ్సు, హిందీ పదాలు!

By kadambari piduri,ఛందో బద్ధ పద్యాలు ఇంకా రాజ్యమేలుతున్న రోజులు అవి. వానిలోనికి ఇంగ్లీషు వర్డ్సును, హిందీ పదాలను జొప్పించి చెప్పడము అప్పట్లో గొప్ప సాహస ప్రయోగము అన్న మాటే! ఎక్కువగా స్నేహంగానో, తిట్టు కవితలలోనో ఇల్లాంటి (ఆనాటికి)వినూత్న ప్రయోగాలు జరిగేవి.

కాటూరి వేంకట కవి, వెల్లటూరి స్వామి అనే కవులు పరస్పరము, ఒకరిపై ఒకరు విసురుకున్నట్టి ఈ విసురులను గమనించండి.

తేజ సిన్స్పిరేషను పఠిస్ఠ మహేయ గవాయి గాన వి
వ్యాజిత పీరు సాబు నయనాంచిత కాంచన
భ్రాజిత స్పెక్టికల్ ద్వయి కవిత్వపు ఖరాబు నాట్యపుం
ఫోజులలో నవాబు పొగ పూతలు మింటి గిలాబు, బాబయా!

కాటూరి వారు వెల్లటూరి స్వామిని గూర్చి స్నేహంగానే లెండి, నవ్వుతాలుగా చెప్పిన పద్యము ఇది.

మరి స్వామి గారు మిన్నకున్నారా? ఆయన వెలువరించిన తమాషా పద్య రాజమును చదవండి!

గూడ కట్టో కటేసి గూడూరి రామ
చంద్రుండే తడన గొప్ప రోత గాడు
అన్నంబు తిన్నచో అరుగదం చూరక
పొగాకునే త్రాగెడు క్రాకు గాడు
కవిత జడ కుచ్చు ఆచార్లుగా మెచ్చు
మిత్ర వర్గమునకు ప్రాణమని ఇచ్చు
మీ గ్రామ మేగి చుట్ట కాల్చు కొనవోయి!
వెఱ్ఱి వెంకన్న సుకవి!మొత్తానికి ధూమ పానము ఒక దుర్వ్యసనము అని చెప్పకనే చెప్పినట్లుగా అయినది కదూ. వెంకన్న సుకవి!

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...