26, జూన్ 2009, శుక్రవారం

నాయుడమ్మ,గంగాధర గౌరి

Pramukhula Haasyam
అమ్మ, గౌరి
By
kadambari piduri,

నాయుడమ్మ ప్రఖ్యాత శాస్త్రజ్ఞులు.

ఒక సభకు మిత్రులు కూడా వచ్చి ఉన్నారు.

వారిలో ఒకరు గంగాధర గౌరి.సభలో నాయుడమ్మను ప్రసంగించమని అడిగారు.

కొంతసేప మాట్లాడారు నాయుడమ్మ.

ముక్తాయింపుగా ఇలాగ చెప్పి సభాసదులలో నవ్వులను విరబూయించారు.

"ఈ సభలో ఆడ పేర్లు గల ఇద్దరు మగవాళ్ళము ఉన్నాము.

ఆడ పిల్లలు లేని కారణంచేత,

మా అమ్మమ్మ నా నామధేయము కొసన 'అమ్మ'ను తగిలించింది.

మిత్రులు గంగాధర గౌరి లోని గౌరి కూడా స్త్రీ నామమే!"

నాయుడమ్మ గారు ఆడది కాదు,మగ వాడేనని

మీకందరికీ ఇప్పుడు అర్ధమైంది కదా !

యలవర్తి నాయుడమ్మ గుంటూరు జిల్లాలోని ఎల వర్రులో

1922,సెప్టెంబరు 10వ తేదీన జన్మించారు.

చెన్నైలో,లెదర్ రీసర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నుఅభివృద్ధికి ఈయనే మూల స్తంభము.

భారత దేశమునకు పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చిన ప్రముఖ సైంటిస్టు.

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...