7, జూన్ 2009, ఆదివారం

శ్రీ కృష్ణుని నాట్యము

శ్రీ కృష్ణుని నాట్యము
ముగ్ధ మనోజ్ఞం//
1)సిగలో పింఛము మిల మిలలూ, జారి
వీక్షణముల నలరారినవి
2)కన్నుల చూపుల మిల మిలలు
నాసాభరణము చేరినవి
3)ముంగెర ముత్తెపు మిల మిలలు
లోలకులందున ఊయల లూగెను
4)కర్ణాభరణము మిల మిలలు
కౌస్తుభ మాలను చేరినవి
5)హార పతకముల మిల మిలలు
మొల దండలను తొణికినవి
6)జల జల కాంతులు మువ్వ లందియల
మంజీరముల ఎగసినవి
7)ఇన్నిన్నిగ భాసించిన ఆ తళ తళలు
ఏక మొత్తముగ భాసించగ గాంచిన భాస్కరుడు

"ధరాతలమున తనకు పోటీగా
వేరొక సూర్యుడు,వెలసెనేమొ"యని
భీతిలు చందము కనుగొనినంతనె
గోపికలందరు ఫక్కున నవ్విరి.
(బమ్మెర పోతనామాత్యునికి కృతజ్ఞతలతో)

2 వ్యాఖ్యలు:

durgeswara చెప్పారు...

జయశ్రీక్రిష్ణా!

kusuma చెప్పారు...

miiru naa bloglOni bhakti saMbaMdha vishayaalanu
aasaktitO chaduvutunnaMduku
many many thanks you sir!

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...