6, జూన్ 2009, శనివారం

ఔరా!ఈ గిజిగాడు !

Baala
ఔరా!ఈ గిజిగాడు !
By kadambari piduri,అటు ఎగిరీ,ఇటు ఎగిరీ,

నటనాల నీడలతో

పైరు పంటలపైన,

పుడమిపైన

రంగవల్లులల్లేను

బంగారు పిచ్చుక //

ఉడ్డీనాల చిత్రాలను

గాలి తెరలపై వ్రాయును

తొలి పొద్దుల నిగ్గులను

తన కంటిలోన దాచేను //

ఉడ్డీనాల చిత్రాలను
గాలి తెరలపై వ్రాయును
తొలి పొద్దుల నిగ్గులను

తన కంటిలోన దాచేను //

చిన్ని రెక్కలను చాచి
తప తపలు ఆడిస్తు
మబ్బు ఱెక్కలతోటి
పోటీ పడు 'వస్తాదు'!
ఔరా!ఈ గిజిగాడు
నింగినే గేలి సేయు//


మెరుపు దారాలన్ని
ఏరేరి ఇంచక్క
చిన్నారి గూడులను
కొమ్మలలొ అల్లు కొనును //


అల్లికలొ నేర్పరి
మెలకువల గడసరి
గిజి గాడి గూడుకి
చిన్ని కొమ్మలలోన
చిటికెడంత చోటు
చాలును కద తన ప్రజ్ఞకి//

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...