24, జూన్ 2009, బుధవారం

తప్పక చూడండి!


నా "కోణమానిని.బ్లాగు"లో మూడు వీడియో క్లిప్పింగులను చేర్చాను,చూసారా?వీటిలోని విశేషాలు కొన్ని!;;; అలాగే,వ్రేళ్ళతో,జంతువుల బొమ్మల సృజన సేకరణలను,

http://akhilavanitha.blogspot.com

లో ఉంచాను.

1)మన జాతి పిత మహాత్మ గాంధీజీ బొమ్మను చేతులతో ఆర్టిస్తు వేస్తున్నాడండీ!

ఆహా!అక్షరాలా అఱ చేతితోనూ,వ్రేలి ముద్రలతోనూ

అతను "బాపూజీబొమ్మను"వేస్తున్నాడండీ!

అతను ఎలా వేస్తున్నాడో కన్నులారా తిలకిస్తే,

మీరు కూడా "తంబు ఇంప్రెషనిస్టులు " అయ్యే ఛాన్సు ఉన్నది కదూ!

కాబట్టి,ఒకసారి ఈ "గాంధీ పెయింటు"ను వీక్షించండీ!

2)వ్రేళ్ళకు తాడు/రిబ్బను/దారమును తగిలించుకుని,"చిన్న మ్యాజిక్కును" చూపిస్తున్నాడు అబ్బాయి.ఈ వీడియోను,చూసి,ఇంచక్కా మీరూ కొన్ని చిట్కాలను నేర్చుకుని,మీ స్నేహితుల దగ్గర ప్రయోగించి,అందరినీ వినోదమును చేకూరుస్తారు కదూ!

3)ఈ వీడియో,డాన్సులలో,నాట్యాలలో, వాడుకొనేవే! క్యాండిలును వెలిగించీ/టార్చ్ లైటును పెట్టుకొనీ,

గోడ మీద నీడలతో బొమ్మలను సృష్టించడము ఎలాగో తెలుసా?

ఈ వీడియో క్లిప్పింగులో అదే కదా సాక్షాత్కరిస్తూన్నది!

పెద్దలతో పాటుగా,పిల్లలు కూడా చూసి,

ఈ "త్రి వీడియో మ్యాజిక్కులతో,"మెదడులకు మేతను పెట్టే,చమత్కారాలు" ఇవి!

అందుకే చెబుతున్నాను,తప్పక చూడండి.

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...