9, మార్చి 2009, సోమవారం

small reason

"నేను ఒక మారు మూల చిన్న పల్లెటూరులో పుట్టాను"
                                         అన్నాడు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు . 


" అరరే! ఎందుకలాగ?"
                      పరధ్యానంగా ఉన్న ఒక శ్రోత
                                   చిరు కామెంటు విసిరాడు. 


" ఆ! ఏం లేదు! ఊరికినే!
             మా అమ్మ దగ్గర ఉందామనీ! "
                               అన్నాడు ఆ శ్లేషల శ్రీశ్రీ!

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...