9, మార్చి 2009, సోమవారం

మదియే చిలుక
స్వామి సేవా వాహినిలొ - 
ఓలలాడే హృదయము 
వహ్వారె! వేయి దళముల పద్మిని! // 

1)ఏలొకో ?కోనేరునందున - ఇంతలింతల పులకరింతలు 
అవిగవిగొ గోపురములు! - పసిడి వెలుగుల పురములు 
ఆ ఛాయలెన్నెన్నో తనలోన - తానాలు చేస్తుంటే 
పుష్కరిణి' పులకింత - మయమ'గుట జరుగుట 
ఏమి వింత?(= అది సహజమే కదా!) 

2) వేదనలు మటుమాయము ! 
ఇచట ; అణువణువు హర్షము! 
స్వామి సాన్నిధ్యము - 
ఆహ్లాద పూరితము ! 

పలుకవే మనసా! - గోవిందు నామము ! 
కులుకవే "చిలుకవై" -ఆ నామ మధు సుధలందు! // 

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...