26, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

జమిలి సందడి


Baala

జమిలి సందడి


అల్లరి పిల్లలు అపరంజి
ఆటల పాటల జమిలి సందడి
మంచి పనులను చేదాం! రండి!
భావి భారత పౌరులమండీ!

అటు ఇటు సాగెను ఆమని 
అందున కులికెను బృందా వని
రవ్వంత ఆపి బాతాఖానీ
చేదాం మనము తోట పని

విత్తులు, నారులు నాటుదము
చిట్టి మొలకలు మొలిచేను
మొలకలు మొక్కలుగా మారి ,

జగతిని మలుచును 
కేరింతల సందడి

మొలకా!,మొక్కా! లతలూ! తరువులు!
చిగురాకులు, మొగ్గలు తొడగండీ!
కొమ్మల్లారా! పూలు పూయండి!
వనదేవత ద్వారపు తోరణమ్ములు

మీరేనంటూ,మరువకండి! మరి
తాత్సారములను వదలండీ!
Views (42)

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...