12, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

శతకోటి వెన్నెలలు

శతకోటి వెన్నెలలు
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
కొనియాడ తరమా 
స్వామి కొసరు మురిపాలెన్నో! 

(అనుపల్లవి) ;;;;;;;;;;; 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'కో కోటి ' దరహాస చంద్రికల 
కోనేటి రాయని కొనియాడ తరమా! // 

1)తొలి పొద్దు నెన్నుదుటి 
నామమై వెలిగేను 
ఇరుఝాము కాంతులకును 
మణి రత్న కుండలములు! 

2)వరద హస్తమునందు 
పద్మ రేఖల "పగలు" 
నిగ నిగలు తానగుచు 
వగలు కురిపించేను //కోనేటి// 

3)శ్యామ సుందరు 
నీలి మేని ఛాయలలోన 
"పగటి"తో పగ మాని, 
రేయి కూడ జత చేరేను //కోనేటి// 

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...