25, ఏప్రిల్ 2009, శనివారం

నారద పంచ రాత్రము


"నారద పంచ రాత్రము";;;;;;; 
'''''''''''''''''  
(మహిమాచరణుడు తెలిపినది)
"ఆరాధితో యది హరిస్తపసా తతః కిం ;  
నారాధితో యది హరిస్తపసా తతః కిం ; 
అంతర్భి ర్యది హరి స్తసా తతః కిం :  
నాంతర్బహిర్యది హరి స్తపసా తతః కిం ; 


"విరమ విరమ బ్రహ్మన్ కిం తపస్యా సువత్సా ;
వ్రజ వ్రజ ద్విజ శ్రీఘ్రం శంకరం జ్ఞాన సింధుం ;
లభ్హ లభ హరి భక్తిం వైష్ణవోక్తాం సుపక్వాం ;
భగ నిగడ నిబంధ చ్ఛేదనీం కర్తరీం చ."


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...