1, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

మోడీ స్క్రిప్ట్

"మోడీ స్క్రిప్ట్" -   అనగా ఏమిటి? 
మోడీ పేరుతో ' లిపి' ఉన్నది, ఇది ఆశ్చర్య జనకమే!
సంభ్రమ హేతువు, ఐనా ఆసక్తికరమైన విశేషమే కదూ ఇది!  
ఈ 'మోడీ లిపి ' అనేది, మరాఠీ భాషలో ఉన్నది. అసలు ఇట్లాంటి స్క్రిప్టు ఉన్నదని కనుగొన్నది ఎవరు? 'హేమాద్రిపంత్' ఈ అంశాన్ని తెలుసుకున్నారు. పంత్ అనేక గ్రంధాలను రచన చేసారు. 
ఆతని పుస్త్కములందు  'వైద్యక్ శాస్త్ర ' మున్నగునవి వాసికెక్కినవి. 
జొన్న బాజ్రా సేద్యాన్ని ప్రోత్సహించారు పంత్.   

%%%%%%%%%%

సింధు దుర్గ్ నివాసి, నాసిక్ ప్రాంత వాసి. పంత్ - ముంబై హైకోర్టు లో 
ఆస్థి పంపకం, వారసత్వం ఇత్యాది విషయ సంబంధి ఐన డాక్యుమెంట్సు ను చదవాల్సివచ్చింది. 
ఆ పత్రాలు 700 ఏళ్ళ క్రితం వి. జస్టిస్ ప్రతిభా ఉపాసని 
'నా బాల్యప్రాయాన నేర్చుకున్నాను. అతి ప్రయత్నం మీద - ఇప్పుడు గుర్తుకు తెచ్చుకోవలసిన సందర్భం ఎదురైంది నాకు." అన్నారు. 
ఇటువంటి సరి కొత్త - పాత లిపిని - న్యాయస్థానాలలో నేర్చుకునే అవసరం కలగడం వలన, "మోడీ లిపి"  అనేది ఒకప్పుడు ఉన్నదని ' ప్రజలందరికి తెలిసివచ్చింది, ఆశ్చర్యచకితులైనారు.
ఔత్సాహికులు, 'తమకు మోడీలిపితో పని లేకున్నప్పటికీ , జిజ్ఞాసతో అభ్యసించసాగారు. 
మహారాష్ట్రలో మోడీ లిపి శిక్షణా కేంద్రములు వెలిసినవి. 
మోడీ లిపి శిక్షణ్ ప్రచారక్ మండళ్ స్థాపన జరిగి మూడు పుష్కరములు, అనగా పాతిక ఏళ్ళు పైన మాటే! 
లాయర్లు వంటి వారు వృత్తికి దోహదపడే అంశం , కనుక కోచింగ్ సెంటర్ లలో చేరసాగారు. 
భాషా తీరుతెన్నుల పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారు అనేకులు మోడీ లిపిని నేర్చుకుంటున్నారు. 
దాదాపు 7వేలమంది Modi Script  ట్యుటోరియల్స్ లో విద్యార్ధులుగా చేరి, ఉత్తీర్ణులైనారు. 
మోడీ లిపికి అనువాదకులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. మరాఠ్వాడా జనులు, తమవిసిటింగ్ కార్డు పైన, మోడీ లిపి, మరాఠీ - రండు భాషలనూ ఒకే కార్డు లో ముద్రణ చేయించుకుంటున్నారు.  

మోడీ స్క్రిప్టు 13 వ శతాబ్దం లో హేమాద్రి పంత్ (= పండిత్) ప్రవేశపెట్టాడు. బ్రిటీషు వాళ్ళు ప్రవేశ పెట్టిన భాషను ఆనాడు, అక్కడి ప్రజలు తిరస్కరించారు. 1900 లలోని పత్రాలు ఇంగ్లీషులోనూ, మోడీ అక్షరములలోనూ ఉన్నవి. / కృషితో మోడీ స్క్రిప్టు  విరివిగా ఉపయోగం లో ఉండేది.
మోడీ స్క్రిప్టు :- మరాఠీ, గుజరాతీ ల కదంబమాలిక.  13 వ శతాబ్దములో వలసవచ్చిన గుజరాతీలు, వ్యాపారులు ఈ విధానాన్ని రూపొందించారు.            
హేమదపంతి/ హేమదపంత్ :-  
దేవగిరి పరిపాలన చేసిన శౌన యాదవ వంశీయులకు మంత్రి అయి, సమర్ధతతో యశస్సు నార్జించాడు. 
దేవగిరిని పరిపాలించిన యాదవుల మంత్రి ఇతను.
హేమాద్రి పంత్ అని ఖ్యాతి గాంచెను. 1259 - 1274 C.E.లలో - శ్యూన యాదవుల కొలువులో ఉండెను. మాధవ - ప్రభువు వద్ద ప్రధాన సలహాదారినిగా, ముఖ్యమంత్రిగా ఉద్యోగం చ్ సెను. 
ఈతని ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాన - వర్తక వాణిజ్యాలు పెంపొందినవి. ఆర్ధీకభద్రతతో- సామ్రాజ్యాన సుఖశాంతులు నెలకొన్నవి.

వర్తకుల కొరకై - అప్పుడప్పుడూ, రహస్య లావాద్ వీలు, సమాచార ఆదానప్రదానాదుల కై, అవసరమై, కొత్త లిపిని నిర్మించెను, అద్క్ - మోడీ స్క్రిప్టు.  
ఉన్నతోద్యోగి, రామచంద్ర రాజు వద్ద, 'శ్రీకరణాధిప '  పదవీ గౌరవాన్ని పొందాడు . 
"చతుర్వర్గచింతామణి" సంకలనమును రూపకల్పన గావించినాడు. 
సంస్కృత ఎన్సైక్లోపేడియా ఈ ఉద్గ్రంధం. అగణిత శిల్పనిర్మాణములు పంత్ కీర్తిబావుటాను ఎగురవేసినవి. కోవెల నిర్మాణవిధానములందు "హేమదపంతి" ఉన్నతోద్యోగి, రామచంద్ర రాజు వద్ద, 'శ్రీకరణాధిప '  పదవీగౌరవాన్ని పొందాడు.  దేవగిరిని పరిపాలించిన యాదవుల మంత్రి ఇతను.
(Hemadapanti) :- అని ఒక నూతనశైలికి   పేరు వచ్చినది. 
ఇది ఆతని సామర్ధ్యతకు, పాలన,  కళలు, విజ్ఞానము,  విద్యలు, అన్ని కోణాలలో సామ్రాజ్యము సుసంపన్నమైనది.     
 కరణాధిపుని పదవిని నిష్పక్షపాతం గా నిర్వహించెను. 
పండరీపురము భక్తకోటికి పుణ్యయాత్రలకు ఎన్నదగినది. ఈ సుప్రసిద్ధ గుడిలో కొన్ని శిలా శాసనములు, పంత్ గొప్ప దాత, భూరి విరాళములను ఒసగెను, అని పేర్కొని ఉన్నవి.  


(RELATED KEYWORDS:) :-   
  
****************************,
Essay - Modi script :- (NewAvakAya.com)
58071 ; 58797 ;

కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 57530 pageviews - 1015 posts, last published on Feb 24, 2015 - 7 followers
Create new postGo to post listView blog
అఖిలవనిత
Pageview chart 30748 pageviews - 781 posts, last published on Feb 23, 2015 - 1 comment awaiting moderation
Create new postGo to post listView blog
Telugu Ratna Malika

Pageview chart 4176 pageviews - 126 posts, last published on Jan 14, 2015


ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...