23, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

పురాణ పాత్రలు- నామకరణములు

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
By kadambari piduri


"శ్రీ రామ" అని పురుషోత్తమునకు నామకరణము చేసిన
 భాగ్యశాలి వశిష్ఠ మహాముని.
 "అందరి మనస్సులను రంజింపజేస్తూ,
ఎల్లరకు ఆనందమును కలిగించు భగవంతుడు శ్రీ రామ చంద్రుడు. 

గర్గ ముని" శ్రీ కృష్ణునికీ, రాధా దేవి"kii  ఆ పేర్లను పెట్టాడు. 

"సర్వమ్ కరోతీతి కృష్ణః" 
"కృష్ణ వర్ణమ్ నీలః !" 
"కర్షతి చిత్తమితి కృష్ణమ్" 


అని కృష్ణ నామ వ్యుత్పత్తులు. 
తేట భాషలో చెప్పుకోవాలంటే 
మనసులను ఆకర్షించేవాడు శ్రీ కృష్ణ మూర్తి. 

"హనుమ" అని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి
 దేవతల ప్రభువైన మహేంద్రుడు పేరిడెను. 
అన్యులకు ఆ వాయు పుత్రుని కంఠములోని హారము కనపడదు.
 శ్రీ రామ చంద్రుడు సీతాన్వేషణ చేయుచూ వచ్చి, హారమును తిలకించి
 "హనుమా!" అని పేరు పెట్టి పిలిచెను. 
ఐనా "రామ బంటు"గానే ప్రజలందరి పూజలను
 హనుమంతుడు అందుకొనుటయే విచిత్రం! విశేషం! 
మన సాంప్రదాయాలలోని విశిష్టతయే అది! 

Views (46)

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...