25, మార్చి 2012, ఆదివారం

విక్రమార్కసంవత్ – కేలండర్మన దేశంలో విక్రమార్క మహారాజు పేరు బాలలకు సుపరిచితమే!
విక్రమార్క మహారాజు ఉజ్జయినిని పరిపాలించాడు.
“పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు” గా ఆబాలగోపాలమునూ
 ”చందమామ కథలలో” అలరించాడు.
“సింద్ బాద్ అద్భుత యాత్రలు”లో పాదుషా అబూ హసన్ ఎలాగో,
భారతీయ కథలలో విక్రమార్కుడు కూడా అలాటి వాడు.
ఈతని సోదరుని పేరు భట్టి.
“భట్టి విక్రమార్కులు” గా ఆ అన్నదమ్ములు,
వారి కథ సుప్రసిద్ధమైనదే!
(“భట్టి విక్రమార్క” అనే సినిమా కూడా 1960 (=౧౯౬౦) లో  వచ్చింది)
క్రీస్తు శకము 58 లో “విక్రమార్క శకము” ప్రారంభమైనది.
విక్రమాదిత్యుడు ఈ “”విక్రమ శకము”నకు అంకురార్పణ చేసాడు.
“విక్రమార్కశకము”ను సంవత్ శకము” అని కూడా అంటారు.
వైశాఖమాసము మొదటి నెల, ఫాల్గుణ, చైత్ర మాసములతో  సంవత్సర చక్రము పూర్తి ఔతున్నది.
మనము ఇప్పుడు రోజూ చూస్తున్న కేలండర్ క్రీస్తు శకము 2011-2012 (2011 CE) ,
విక్రమార్క సంవత్సరమును BS/ VS- అని సూచిస్తున్నారు.
నేడు 2011 సంవత్సరము అనగా
Nepali calendar-2068 BS అని అర్ధము అన్న మాట.


**********************************************************;


ఫాల్గుణ పౌర్ణిమ నాటితో “విక్రమార్క శకము- లోని
ఒక సంవత్సరము పూర్తి ఔతున్నది.
నేపాల్ లో విక్రమార్క కాల మానము- చంద్రమానమును వాడుతారు.
అంటే ఇండియాలో, చాంద్రమాన పంచాంగము వలె అన్న మాట.
నేపాల్ లో విక్రమార్కసంవత్ – కేలండర్ ను ఆధారంగా విశేషాంశాలను పరిశీలిస్తారు.
శకులు- పై విక్రమాదిత్యుడు సాధించిన విజయ జైత్ర యాత్రకు- నిలిచిన
మైలు రాయి ఈ విక్రమార్కసంవత్ శకము.
“vikram Samwat Era” కు మూలపురుషుడైన
చక్రవర్తి విక్రమాదిత్యుని సాహస జానపద కథలు ఎప్పటికీ రసగుళికలే కదూ!


***********************************************************;


విక్రమార్కసంవత్ – కేలండర్ (Link; Forkids, Web)
Published On Friday, February 10, 2012 
By ADMIN. Under: విజ్ఞానం, వ్యాసాలు.   
  రచన  : కాదంబరి పిదూరి

శ్రీ నందన వత్సర అభినందనలు


శ్రీ నందన వత్సర అభినందనలు
బ్లాగు మిత్రులకు, బ్లాగు పాఠకులకు- 
శ్రీ నందన నామ వత్సర అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు.


కొత్త సంవత్సరము; 
సంబంధించిన నా వ్యాస మంజరీ పుష్పములు, లింకులు


లింకులు 1: A: Konamanini
లింకులు: 1: B Newaawakaaya.com

గాంధీజీ గారి పంచాంగం
Written by kadambari piduri   
Saturday, 10 December 2011 12:09


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


శ్రీ నందన నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు


లింకులు 2 A : Forkids, Web Magazine

విక్రమార్కసంవత్ – కేలండర్
Published On Friday, February 10, 2012 
By ADMIN. Under: విజ్ఞానం, వ్యాసాలు.   
  రచన  : కాదంబరి పిదూరి


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

లింకులు 3 A (Akhilavanitha.kom)
లింకులు 3 B (newawakaya) 
సంవత్సరములు- వర్గీకరణ పద్ధతులు; 

Sunday, January 1, 2012


శ్రీ పరశురాముల కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

శ్రీ నందన నామ వత్సర శుభాకాంక్షలు


సంవత్సరములు- వర్గీకరణ పద్ధతులు 
Member Categories - తెలుసా!

Written by kadambari piduri   Sunday, 12 February 2012 14:04
కొల్లమ్-శకము కాల నిర్ణయ పద్ధతి:-

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


12 Animals' names

బుద్ధుడు ఒసగిన 12 పేర్లు
January 02, 2012 By: జాబిల్లి  (Link, web)
Category: వ్యాసాలు


konamanini.blogspot.com/2012_01_01_archive.html
బుద్ధుడు ఒసగిన 12 పేర్లు. శాక్యముని

14, మార్చి 2012, బుధవారం

ఇంత చిన్న వస్తువు అరచేతిలో ఇమిడిపోయి!!


;
ఇంత చిన్న వస్తువు అరచేతిలో ఇమిడిపోయి;
 ||ఇంత చిన్న వస్తువు అరచేతిలో ఇమిడిపోయి||


మేఘాలకు ఆర్ద్రత్వం ఇస్తుంది
వర్ష ధారలను
ధాత్రికి 
దత్తత ఇచ్చేస్తుంది!

నింగిలోని హరివిల్లులకు
"మీకున్నవి ఏడేగా! 
అదనపు రంగులను బహూకరిస్తాము
అలంకరించుకోవడాన్ని నేర్పిస్తాము"  


ఇంత చిన్న వస్తువు అరచేతిలో ఇమిడిపోయి; 
నీలి గొడుగు నింగికి
విస్తారంగా విప్పార్చుకొనేలా చేస్తాము


ఇంత చిన్న వస్తువు; అరచేతిలో ఇమిడిపోయి;
చందమామను- 
నిత్య పున్నమిగా ఉంచుతాము


ఇంత చిన్న వస్తువు అరచేతిలో ఇమిడిపోయి;
గ్రహ గోళాల చలనాలను- 
మానవాళి శాంతంగా మనుగడ సాగించేలా చేస్తాము; 


అనంత విశ్వపు కొలతల దృశ్యాలను 
మన కన్నులలో నిలిపి ఉంచి; 
విజ్ఞానపు కేతనమై రెప రెపలాడేస్తూ; 


ఇంత చిన్న వస్తువు అరచేతిలో ఇమిడిపోయి;
ఈ రిమోట్ కంట్రోలర్!
ఇంత చిన్న వస్తువు అరచేతిలో ఇమిడిపోయి!!


above photo (link to see) 
"Uncle Milton Animal Planet Remote Control Snake "


children song  ; (Web: New Awakai)
Member Categories - బాల
Written by kadambari piduri  
Sunday, 11 March 2012 12:43
Add new comment Hits: 102
;

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...