26, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

దువ్వనా బట్టతలను!

Pramukhula Haasyam

దువ్వనా బట్టతలను!


జవహర్ లాల్ నెహ్రూ 
అమెరికాలో పర్యటిస్తూ 
మార్గ మధ్యములో 
ఒక స్కూలు వద్ద ఆగారు. 
విద్యార్ధులతో సరదాగా మాట్లాడుతున్నారు.

 ఆ బాలురిలో ఒక స్టూడెంట్ 
దిగాలుగా, డీలా పడిఉన్నట్లుగా ఉన్నాడు. 
హెడ్ మాస్టారు 
" ఆ పిల్లవాడు అంతేనండీ!
ఎప్పుడూ ,బేలగా, విచారంగా ఉంటాడు."అన్నాడు. 

నెహ్రూ రవ్వంత యోచించాడు.
 అంతే! జేబులోంచి దువ్వెనను తీసి దువ్వుకోసాగాడు.
 "బట్ట తల"ను దువ్వుకొంటూన్న ఆసామీని చూడంగానే 
ఆ కుర్రాడికి నవ్వు ఆగలేదు.
ఆ బాలుడి బెరుకుతనానికి కారణాన్ని సముదాయిస్తూ ,
అడిగి తెలుసుకున్నాడు చాచా నెహ్రూ!

అతగాని సమస్యా పరిష్కారానికి 
తగు సూచనలను H.M. కు ఇచ్చాడు భారతదేశ ప్రధాని. 
పిల్లల నవ్వులూ, కేరింతల మధ్య
 వీడ్కోలు తీసుకుని ముందుకు సాగాడు పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ .

Views (94)

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...