30, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

పుణ్యధారుణీ జననీ!

మణి మకుట ధారిణీ! 
పావన కదంబ వన రాణి; 
పుణ్యధారుణీ జననీ!
ఓమ్ బిందురూపిణీ; || 

కుందనపు బొమ్మా! అమ్మా!
ఎల్లరకు తల్లివి నీవు; 
మాకెల్లరకు తల్లివి నీవు;
బొమ్మలకొలువున బొమ్మవై నిలిచి;
మాకు బిడ్డవు నేడు ఐనావు నీవు|| 

నెలవంక సిగపైన దాల్చినావు మాత!    
నీదు - నవ్వు వెన్నెల డోలలందు తానూగును; 
జాబిల్లి మోదములు, నీకు ఆమోదములు; 
ఆ - జాబిల్లి మోదములు, నీకు ఆమోదములు; 
మాకు - సమ్మోహనము ఆయె నీ చిత్రరచనమ్ములు || 

==============================; 

ఓమ్ కార స్వరూపిణీ; బిందు మండలవాసినీ! 

27, సెప్టెంబర్ 2014, శనివారం

అద్భుత మలయాళ lullaby "Omanathinkal kidavo)"


"లైఫ్ ఆఫ్ పయ్" (Life of Pai) అవార్డులపంటలను పండించి, అంతర్జాతీయ ఆంగ్ల భాషా 'చలనచిత్రం-'. 
ఈ చిత్రంలోని జోలపాట 2013లో వార్తాపత్రికల ముఖ్యశీర్షిక అయినది.

అలప్పుఝ జిల్లాలోని చేర్తాల లో; నడువిలె గ్రామమున తంపి ట్రస్ట్ ఉన్నది.  


గాయని, రచయిత్రి జయశ్రీ పైన ఆ ట్రస్ట్ వ్యక్తులనుండి కంప్లైంట్సు వచ్చినవి. కేరళలో ప్రతి గృహమునందు పెద్దల గళములలో కూనిరాగంగా, గానంగా ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉన్న మలయాళ గీతం "ఓమనాథికల్ కిదవో" (Omanathinkal kidavo) అది.


జయశ్రీ తమిళరచనతో వెలువడిన ఆ జోలపాట తరతరముల నుండీ జనాదరణ పొందిన 

"ఓమనాథికల్ కిదవో  (Omanathinkal kidavo) లోని మొదటి ఎనిమిది పంక్తులకు అనువాదము.”అని తంపి ట్రస్టు సభ్యులు ఆమెపై  ఆరోపణలని గుప్పించినారు. 
జయశ్రీ 'వారి ఆరోపణలను ఖండించింది. 
ఆమె "నా హృదయం లోతులలో నుండి ఉబికిన భావాలనే రాసాను." అని చెప్పారు.      

ఇంతకీ సంచలనానికి హేతువు ఐన ఆ పాట రచయిత ఎవరు? ఆ లల్లిబీ వివరములు ఏమిటి?


@@@@@

స్వాతి తిరుణాళ్ రామ వర్మ కులశేఖర వంశానికి చెందిన రాజు. స్వాతి తిరునాళ్ రామవర్మ ట్రావెన్ కూరు సంస్థాన పాలకుడు (ఏప్రిల్ 1813-డిసెంబర్ 1846) గొప్ప భక్తుడు, స్వాతి నక్షత్రమందు జన్మించిన కారణముగా  "స్వాతి తిరునాళ్ రామవర్మ" అని పేరు పెట్టారు. లేకలేక కలిగిన  అపురూప సంతానం అతడు. కేరళను “ఆదర్శ రాజ్యం” గా తీర్చిదిద్ది ప్రజల గుండెల్లో అభిమానస్థానాన్ని ఆర్జించిన సమర్ధ, సత్పరిపాలకుడు స్వాతి తిరునాళ్.   

@@@@@

ఒకరోజు ఉయ్యాలా జంపాల నూపుతూ తల్లి, దాదీలు ఎందరు లాలించినా ఏడుపు  ఆపలేదు పసివాడైన స్వాతి తిరునాళ్. అట్లాంటి ఒకానొక రోజు అద్భుత మలయాళ జోలపాటకు రత్నపీఠిక ఐనది.

ట్రావెన్ కూర్ మహారాజ్ఞి గౌరీ లక్ష్మీబాయి అడిగింది. 
"మాబాబు స్వాతి తిరునాళ్  ఏడుస్తున్నాడు. 
ఏదైనా జోలపాట పాడండి థంపీ!" 
అప్పటికప్పుడు ఆమె కోరిక మేరకు ఒక పాటను ఇరయ్ మాన్ తంపి  చకచకా రాసాడు. 
ఇరైమాన్ తంపి ట్రావెన్ కూర్ ఆస్థానగాయకుడు. 
ఇరయ్ మాన్ తంపి వ్రాసిన ముహూర్తబలం గొప్పది. 
ఆశువుగా ఈ జోలపాట అద్భుత రసగుళికై, అందరి మనసులలో ఆత్మీయత నింపే బంగారు గనియై, సుప్రసిద్ధమైనది.

@@@@@

ఇప్పుడు మలయాళ సుమ సౌరభాలను తెలుగు, ఇంగ్లీషు అక్షర గతులతో తిలకించండి :-

1) Is this sweet babe The bright crescent's moon, or the charming flower of the lotus?

1) మా బుజ్జి పాపాయి, నెలవంక జాబిల్లి కాబోలు: నవ్వుతూన్న నళినపుష్ప మితడేనేమో!  ఔనా?

1) The honey in a flower, or the lustre of the full moon?

2)  పువ్వునుండి ఉప్పొంగే పుప్పొడి ఏమో! మరి, పున్నమి జాబిల్లి జల్లు వెన్నెల కామోసు!

3) A pure coral gem, or the pleasant chatter of parrots?

3) స్వచ్ఛమైన పగడమో, మరి తీపి చిలక పలుకులా!

4) A dancing peacock, or a sweet singing bird?

3) నాట్యాల మయూరమో: మృదు గానాలాడు కోయిలమ్మయో!                     

4) A bouncing young deer, or a bright shining swan?

4) చెంగుచెంగు గంతులేయు చిన్ని లేడిపిల్లయో! మరి, ధవళకాంతులీనేటి మరాళమో!

5) A treasure from God, or the pet parrot in the hands of Isvari? 

5) దైవమ్ము ఒసగినట్టి సంపద నిధియో! పరమేశ్వరి చేతులందు పెంపుడుచిలకో!     

6) The tender leaf of the kalpa tree, or the fruit of my tree of fortune?

6)  పారిజాత కల్పతరువు చిగురాకేనేమో!  మరి ఇంకా, నాదు భాగ్య వృక్షంపు ఫలమేనేమో!

7) A golden casket to enclose the jewel of my love?

7) నా అనురాగాభరణముకు భద్రంపు పేటికయో/ మంజూషము కాబోలును!

8) Nectar in my sight, or a light to dispel darkness?

8) దిష్టి తగలని సుధయో, కారుచీకటికి ప్రభల ప్రమిదయో!        

9) The seed of my climbing fame, or a never-fading bright pearl?

9)  ఎగబ్రాకెడు యశోలతకు విత్తనమేమో! ఎన్నడూ మసకవ్వని ఆణిముత్తెమేనేమో!                        

10) The brilliance of the sun to dispel all the gloom of misery?

10) నేత్రాలను కలక మాన్పు ఉషారుణకాంతి వీడేనో!  

11) The Vedas in a casket, or the melodious vina?

11) వేదాంత సారాంశమా! ఇంకా, వీణా మాధుర్యత ఔనా!      

12) The lovely blossom put forth by the stout branch of my tree of enjoyment?

12) నా సంతోషం గట్టి కొమ్మన విరిసేటి ముద్దుప్రసూనమో!   

13) A cluster of pichaka buds, or sugar-candy sweet on the tongue?

13) కనకాంబరము గుత్తులో! నాల్కపయిని మిఠాయి తీపియో!    

14) The fragrance of musk, the beat of all good?

14) కస్తూరీ పరిమళమో! మంచితనము రాశియో!

15) A breeze laden with the scent of flowers, or the essence of purest gold?

15) పూతావుల తెమ్మెరయో! మేలిమి బంగారమో!

16) A bowl of fresh milk, or of sweet smelling rose-water?

16) తరిపిపాల గిన్నేమో! ఇంకా, పన్నీటి గుబాళింపులో!

17) The field of all virtue, or an abode of all duty?

17) పచ్చన్ని పొలమేమో! సత్ ధర్మక్షేత్రమ్మో!

18) A cup of thirst-quenching cold water, or a sheltering shade?

18) దాహార్తిని తీర్చు చల్లని నీళ్ళో! చల్లని నీడ కాబోలును!

19) A never-failing mallika flower, or my own stored up wealth?

19) ఎన్నటికీ వసివాడని మల్లిక కామోసు, నాదు నిక్షేపమ్మో!

20) The auspicious object of my gaze, or my most precious jewel?

20) నా వీక్షణముల సౌభాగ్యము, నా అమూల్యరత్నమే!

21) A stream of virtuous beauty, or an image of the youthful Krishna?

21) ప్రవాహముల పావనతయే! బాలక్రిష్ణ ప్రతిబింబమే!

22) The bright forehead mark of the goddess Lakshmi?

22) శ్రీ లక్ష్మి దేవి నుదుట మెరయు తిలకమే!

23) Is it, in this beautiful form, an Avatar of Krishna Himself?

23) సాక్షాత్తూ దిగివచ్చిన క్రిష్ణపరమాత్ముడా!

24) Or, by the mercy of Padmanabha, is it the source of my future happiness?

24) పద్మనాభుని కరుణయో! నా భావి అమందానందమే!  
;
malayala lullaby

;

ఇరైమాన్ తంబీ రచన అయిన ఈ పాటను ఇంటింటా కన్నతల్లులు, గృహిణులు ఉయ్యాలలూపుతూ, ముచ్చటగా చేస్తూన్న ఆలాపనల మాధుర్యాలను గాలితెమ్మెరలు సుతిమెత్తగా రసజ్ఞతలను మోసుకుంటూ సాగుతూంటాయి.  నీలాంబరీరాగమున కూర్చబడిన ఈ మమతల మాధుర్యానికి తెలుగున భావవీవన. ఆ లాలిపాట కేరళలోని ఆబాలగోపాలాన్నీ అలరిస్తూ సాహితీశృంగములను అందుకున్నది.

కురంచి రాగమునందు ఆదితాళమున కూర్చబడినది ఆ మలయాళ గీతిక. కచేరీలందు నీలాంబరీ, నవరోజ్ రాగముల బాణీలు కూడా వాడుకలో ఉంటూన్నవి. ఈ లల్లబీ గీతమున సాహిత్యము, సంగీతరచన రెండున్నూ సమపాళ్ళలో కుదిరినవి. అందుచేత ఆ గీతము నర్తకీమణులు, నాట్యకారులు రంగ వేదికపైన అభినయించే అంశములలో ప్రధానమైనది అవుతూన్నది.

@@@@@ 

అద్భుత మలయాళ జోలపాట  (Link - 
eassay- newAwakAya- magazine)
User Rating:  / 4   Member Categories - తెలుసా!
Written by kusuma kumari
Thursday, 11 September 2014 08:59
Hits: 356

9, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

డొరెగమ - సరిగమ- నేస్తం!


 "అందమైన అనుభవం" అనే సినిమా చాలామందికి గుర్తుండే ఉంటుంది. కె. బాలచందర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మూవీలో కమల్ హసన్, జయప్రద, జయసుధ, రజనీకాంత్ మున్నగు హేమాహేమీలు నటించారు. తమిళ చిత్రముకు తెలుగు అనువాదం విమర్శకుల, విశ్లేషకుల మెప్పును పొందింది.
ఎం.ఎస్. విశ్వనాధన్ సంగీతం లో అన్ని పాటలు ప్రజాదరణను పొందినవి. హిట్ ఐన వానిలో ఆచార్య ఆత్రేయ రాసిన గీతం ఉన్నది –
"హల్లో నేస్తం! బాగున్నావా?
హల్లో నేస్తం, గుర్తున్నానా?
ఏ కళ్ళైనా  కలిసాయంటే కలిగేదొకటే అనురాగం;
ఏ మనసైనా తెరిచావంటే: తెలిపేదొకటే ఆనందం;
స-రి-గ-మ- లైనా; డొ-ర-ని-ప- లైనా ;  
స్వరములు ఏడే గానంలో
పడమటనైనా తూరుపునైనా; స్పందన ఒకటే హృదయంలో:
సాయా అనా సింగపూరా, సాయారుక మలేషియా: సాయారెమో ఇండియా; సాయావాడ చైనా"
అది సరే గానీ,  ఈ రాగమాలికనందు, "డొరెగమ" అనేవి ఏమిటి?
"సోల్ఫా నోట్స్" - అనే ఇంగ్లీష్ వర్డ్ (English word) ఉన్నది. ఈ సోల్ఫా నోట్స్, ఎలాగ, ఎట్లాంటి సందర్భాలలో వాడబడుతున్నది? గమనిద్దామా?
టిప్పణి - అంటే "స్వరలిపి". "స-రి-గ-మ- ప-ద-ని-+స" లకు ప్రత్యామ్నాయాలుగా, సంగీత పరిజ్ఞానము కొరకై పాశ్చాత్యదేశాల వాళ్ళు వేటినైనా క్రియేట్ చేసుకున్నారా?
ఔను, నిజమే! వారు "డొ-రె-గ-మ" అనే అక్షరములను మ్యూజిక్ సంజ్ఞలుగా ఎన్నుకున్నారు.   
క్రైస్తవ సెయింట్ బెనెడిక్ట్ డి నోర్సియా (Saint Benedict of Nursia (Italian: San Benedetto da Norcia) (c.480-547) పద్య పంక్తులకు ఈ అక్షర సంగీత బాణీలు అన్వయించబడినవి. డొ- రె - మి  ఫ - సోల్ - ల - టి (/ సి) {వీనినే డొరెగమలు అని చెబుతారు. ఈ వ్యావహారిక పదాన్ని పై పాటలో వేసారు.  డో స్కేల్ , పాల్ డీకన్ పోయెట్రీ పంక్తులకు బాణీగా ప్రధమగణ్యతను పొంది, వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ హిస్టరీ పేజీలలో స్థానం గడించినవి. 
do, re, mi, fa, sol, la, ti (or si) = అనే letters ని ఎప్పుడు ఎక్కడ గుర్తించబడుతున్నవి?
A, B, C, or C flat అనేవి ఇట్టివే! :-
డో స్కేల్ , పాల్ డీకన్ పోయెట్రీ పంక్తులకు బాణీగా ప్రధమగణ్యతను పొంది, వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ హిస్టరీ పేజీలలో స్థానం గడించినవి.      
*****
User Rating:  / 2 
Member Categories - తెలుసా!
Written by kadambari piduri
04 September 2014 ; More... Add new comment
Hits: 135

హరిసేవ: పాయసం / పరమాన్నం బెల్లం తోటీ చేస్తారు పంచదారతోటీ చేస్తారు. ఎక్కువ ఏది బాగుంటుంది అంటే ........

హరిసేవ: పాయసం / పరమాన్నం బెల్లం తోటీ చేస్తారు పంచదారతోటీ చేస్తారు. ఎక్కువ ఏది బాగుంటుంది అంటే ........

:- పాయసం / పరమాన్నం బెల్లం తోటీ చేస్తారు పంచదారతోటీ చేస్తారు. ఎక్కువ ఏది బాగుంటుంది అంటే బెల్లంతోటి చేసిన పాయసమే బాగుంటుంది అంటారు.

చక్కెర - ఫ్యాక్టరీనుండి వస్తుంది. భగవంతునికి అర్చనాక్రమం లో వీలైనంతవరకూ, హస్తకళలల్కు, కుటీరపరిశ్రమలకు అందుబాటులో ఉండే ఆటలో ప్రయాణించడమే సమర్ధనీయం. మన హిందువులు- నైవేద్యానికి శాకాహారానికి అధికప్రాధాన్యత ఉన్నది.

"చక్కెర తాయారీలో జంతువుల ఎముకల పొడిని కలుపురారని" విన్నాము. ఇందులో వాస్తవం ఎంత ఉన్నదో మాకు తెలీదు కానీ, మేము చక్కెరపదార్ధాలను పూజాకార్యక్రమాలలో మానేసాము. -  కాదంబరీకుసుమాంబ

1, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

తమిళ నాణెంపై తెలుగు లిపి , arai kasu amman

కోవెలలు నిర్మాణరీతులు విభిన్నతలతో మనోరంజనము గావిస్తూన్నవి. నదీతీరములు, నదీ, సాగర సంగమప్రాంతములు, గిరిశృంగములు, ప్రకృతిసౌందర్య శోభితప్రాంతములు- దేవాలయ నిర్మాణములకు అనువుగా ఎన్నిక ఔతూ సాంప్రదాయ గౌరవమును పొందుతున్నవి.

పైన నుడివిన ప్రదేశాలకు అదనంగా చెప్పవలసినవి గుహాలయాలు.

దృఢమైన కొండలలో సహజంగా ఏర్పడిన గుహలు ప్రధమగణ్యాలు. తర్వాత మానవుల ఆసక్తి ప్రకారం ఏర్పడిన గుహాలయాలు కూడా జనామోదాన్ని పొందినవి. గుహాలయాలు శిల్పుల ఓరిమికి, శిల్పవిన్నాణతలకు నికషోపలములు. అట్లాంటి గుహాలయలలో పేరెన్నిక గన్నది బృహదాంబ ఆలయం. 

పుదుక్కోట సమీపాన తిరుగోకర్ణము అనే ప్రాంతమున ఉన్న పెనుశిల లోపల ఉన్న జోడీలు బృహదాంబ గుడి, గోకర్ణేశ్వరగుడి. శ్రీబృహదాంబ అమ్మకు మరో పేరు ఉన్నది. ఆమెను జనులు "అరై కాసు అమ్మన్" అని ప్రేమతో పిలుస్తున్నారు.   

ఈ అమ్మవారు తొండైమాను సామ్రాట్టులు, పుదుక్కోటై చక్రవర్తులకు ఇలవేల్పు. తొండైమాను సామ్రాట్టులు అనగానే మనకు తిరుపతి దివ్యక్షేత్రము గుర్తుకు వస్తుంది. ఆ సీమకు "తొండై మండలము" అని ప్రఖ్యాతి గాంచినది. 

అన్నమాచార్య రచన "కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు” అనే కృతిని గుర్తుకు తెచ్చుకోండి.   

"కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు

దొమ్ముల సేసిన యట్టి; తొండమాన్ చక్కురవర్తి (= చక్రవర్తి)  

ఇమ్మన్న వరములనెల్ల ఇచ్చినవాడు  ........  " 

అని కీర్తిస్తూ ఈ కీర్తనలో మెచ్చుకున్నాడు.                                          

తొండై మాన్ సామ్రాట్టులు ఈ అరకాసు సృజనకర్తలు.  

తొండైమాను సామ్రాట్టులు “మేము శ్రీబృహదాంబా సేవకులం!” అని వినయవిధేయతలతో చెప్పారు. 
వారు’శ్రీ బృహదాంబాదాసులు ‘గా రాజ్యపాలన చేసారు. 
ఈ పద్ధతి వలన పాలకులకు “మేమే అందరికన్నా సరాధికులము" వంటి అహంకారము, దురూహలుఏర్పడవు. నియంతలుగా మారకుండా సత్పరిపాలకులుగా అధికారులను తీర్చిదిద్దగలిగిన సదాచారము ఇది. 
పల్లవులు, చోళులు, తొండైమాను సామ్రాట్టులు మొదలు నాయకరాజుల దాకా శ్రీ బృహదాంబ గోకర్ణ ఆలయములను అభివృద్ధి చేశారు. అంటే 7వశతాబ్దం నుండి 17వశతాబ్దం వఱకూ  విభిన్న కళానైపుణ్యాలకు నెలవైనవి ఈ గుళ్ళు.

శ్రీబృహదాంబా అమ్మవారికి ప్రత్యేకించి చెప్పకోవలసిన ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఈ దేవికి “అరకాసు అమ్మన్” అని ప్రసిద్ధనామధేయం కలదు. ఈ పేరు రావడానికి కొన్ని వింత హేతువులు కలవు. ఆ హేతువులు ఏమిటి?

మహారాజా కులదైవం నామముతో "అమ్మన్ కాసు" లను ఉత్పత్తిచేసి, ప్రజావళికి పంచేవారు.

రత్నమంగళం అను అందచందాలకు ఆలవాలమై, పచ్చని ప్రకృతి ఆహ్లాదకరమై, భక్తులను పలుకరిస్తూన పల్లెటూరు. అక్కడ అమ్మాళ్ చల్లని తల్లి. 1730 లలో పరిశోధకుని కృషివలన ఒక వింత నాణెం గురించి తెలిసింది. అదే “అరకాసు”. ఇది కేవలం ఒక నాణెమే. ఐతే చెప్పుకోవలసింది ఏమున్నది? “అరకాసు అమ్మన్” అని పేరుగాంచిన తల్లి “శ్రీబృహదాంబ అమ్మవారు”. 

బృహదాంబాళ్ "కాసు విలువ" - 6 నయాపైసలు/ ఆరు దమ్మిడీలు.

6 కాణీల విలువలో సగమే అర్ధణా. "అరై కాసు" అంటే తెలుగుభాషలో అర్ధణా అంటే 3 పైసల విలువ గల నాణెము.   

శ్రీబృహదాంబ నాణెం స్పెషాలిటీ:-  శ్రీబృహదాంబా తల్లి పేరున ఒక కాసును రూపొందించినారు.

పుదుక్కోటై లో ఉన్న ‘నాణెముల తయారీ కేంద్రం(మింట్) లోనే ఈ కాసు తయారైనది. 
అటుపిమ్మట అదే నాణెమును లండన్ లో మిషన్లతో చేసారు. అంటే ఒకే నమూనా ఐన నాణెమును ఇటు కుటీర పరిశ్రమ పద్ధతితో, కళాకారులు స్వహస్తములతో చేసారు. అలాగే అటు యాంత్రిక పద్ధతితోనూ తయారైనట్టి ఈ నాణెము చారిత్రకప్రాధాన్యత కలిగినది ఐనది. అన్నిటికీ పతాకశీర్షికగా మన తెలుగువారికి గర్వకారణమైన విశేషం ‘అమ్మవారి కాసు‘ లో ఉన్నది.

అదేమిటో మీరు ఊహించగలరా!?                                  

శ్రీబృహదాంబఅంబాళ్ చిత్తరువును కాసుకు ఒకవైపున చెక్కారు. అదే చిత్రం నాణెమునకు వెనుక “శ్రీవిజయ” అని తెలుగు అక్షరములతో ముద్రణ జరిగినది. తమిళ దేశమున తెలుగులిపికి కల గౌరవము తమిళుల సహృదయతకు తార్కాణము.

నవరాత్రులలో అమ్మన్ కాసును తొండైమాన్ ప్రభువులు సందర్శకులకు ఇచ్చారు. వాళ్ళు తమను చూడడానికై కొలువుకు ఆత్మీయతతో వస్తూన వాళ్ళకు కానుకలతో పాటుగా అరకాసు బహూకరించే ఆచారాన్ని నెలకొల్పారు. దసరా వేడుకల సందర్భంగా ఇట్లా అమ్మన్ కాసు లభించిన వారు ‘అది తమ భాగ్యదాయిని ’ అని భావిస్తూ భద్రంగా దాచుకునే వాళ్ళు. 
అమ్మన్ పేరు పై రూపొందిన రాగి లోహం కాసులు తిరుగోకర్ణ మ్యూజియాన (tiru gokarnam museum) ఉన్నవి.    

కాసు – కథా కమామిషూ:-

రాజులు, పాలకులు ఎక్కువగా స్త్రీలు అనేక బంగారు బిళ్ళలను హారముగా ధరిస్తూండేవారు. దానిని “కాసుల  పేరు” అని పిలుస్తారు. కాసు అంటే అణా విలువ ఎత్తు- అని ఊహ కలదు. ఫదహారు అణాలు అనగా ఒక రూప్యం = ఒక రూపాయి సమానము. ఆనాటి ఈ ఆర్ధికప్రామాణికత ఆధారంగా ఏర్పడిన తెలుగు నానుడులు చాలా ఉన్నవి.         

ఈ రూపాయికి, అణాపైసల కొలమానము ప్రాచీన భారతావనిలో ఉన్నది. అనేక ఆచారాలకు ఈ కొలమానము గొప్ప పునాది ఐనది. తద్వారా వచ్చిన లోకోక్తులు చాలా భాషా కోశాగారమునందలి కలిమి, నిధులుగా ఏర్పడినవి.

పదహారు కళలు, = షోడశ కళలు; షోడశి; పదహారు = పదారు;; పదహారేళ్ళ వయసు, పదారేళ్ళ ప్రాయము; ఈ కోవకు చెందినవి.    

పదహారణాల తెలుగుదనం ఉట్టిపడుతూన్న పల్లె పడుచు; పదారు వయసు, "(నోటిలోని) పళ్ళు పదారూ రాలునులే!"

పావడా, ఓణీలను కట్టుకుని, మొగలిరేకుల పూలజడను వేసుకుని, తిలకం దిద్దుకుని ఆ పడతి పదారణాల తెనుగుదనము ఉట్టిపడుతూన్నది.

ఇలాగ రూపాయి మన దేశ విపణివీధికి మూలస్తంభం ఐనది. 
ఆ రూప్యమునకు పునాది పైసా. దీనికి ప్రత్యామ్నాయ రూపములు, ఇందాక పేర్కొన్నట్లు నయాపైసలు, దమ్మిడీ, కాణీ, చిల్లికాణీ, గవ్వ మొదలైనవి. 

"అణా పైసలతో/ అణా కాణీలతో సహా బాకీని చెల్లుబెట్టుట" అనే వాడుక ఇందువలన వచ్చింది.      
;      

శ్రీ బృహదాంబా అమ్మాళ్ కి రూపాయి కూడా అక్కర్లేదు, అర్ధణా చాలు, ఆమె అపార అనుగ్రహం భక్తులకు లభిస్తున్నది. ప్రజలు బెల్లం పానకమును అమ్మవారికి నైవేద్యాలుగా ఇస్తారు. 
“అంబాల్” ఫొటో ఎదుట ‘అరకాసు బిళ్ళ”ను ఉంచి, బెల్లం నైవేద్యం పెట్టి, భక్తితో పూజిస్తే, పోగొట్టుకున్న వస్తువులు దొరుకును, అని నమ్ముతున్నారు. భక్తుల విశ్వాసము పలుమార్లు “నిజం”ఔతూ ఋజువు అవుతూన్న సంఘటనలు భక్తిశ్రద్ధలను ఇనుమడింపజేస్తున్నవి. 

******************************,

తమిళ నాణెంపై తెలుగు లిపి  
User Rating:  / 1 
Member Categories - తెలుసా!
Written by kadambari piduri
Monday, 14 July 2014 08:38
Hits: 584 

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...