25, ఏప్రిల్ 2009, శనివారం

సత్యమేవ జయతే !

సత్యము విలువ ;;;;;
''''''''''''''
"సత్యమేవ జయతే ;
సత్యేన పాంధా వితతో దేవ యానః ;
యేన క్రమాంత్యా ఋషయోహ్యాప్త కామః ;
యాతా తత్ సత్య్స్య పరమం నిధానం."


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...