10, జనవరి 2013, గురువారం

బుడ బుక్కలు - 1:::::::::::::
                  కొన్ని అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే తీరులో హాస్యం తొంగి చూస్తూ,
చిరు నవ్వులను విరబూయిస్తాయి.
ఈ కింది వ్యాఖ్యానాలను చూడండి, సారీ! చదివి చూడండి!

buDa bukkalu - 1;

Ask yourself ... 
If swimming is a good exercise to stay fit, then WHY WHALES are fat?
WHY is that everyone wantas to go to HEAVEN but nobody wants to die?
Shall I say that there is racial discrimination in CHESS as WHITE piece is moved first?
In our Country, we have freedom for SPEECH, then WHY telephone bills?
If MONEY doesn’t grow on tress then WHY do BANKS have branches?
WHY does a round PIZZA come in a SQUARE box?
WHY doesn’t GLUE stick to its bottle?
WHY do you still call it a BUILDING when its already BUILT?
If you aren’t supposed to DRINK AND DRIVE, then WHY do BARS have parking lots?
If it’s true that WE are here to help others, then what OTHERS are here for?
WE are really funny people dwelling in a SERIOUSLY funny world ............ ........ !!!!!!

:::::::::::


::

::::::::::
Funny Warld ; cupid speeks (: photo link :)

నాసిక్ రత్నము ఆంధ్రా నుండి అమెరికా దాకా

 అది గొప్ప రత్నము. "నస్సక్ మణి - అని దాని పేరు. 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని 
"అమరగిరి " ప్రాంతాలలో వెలికి తీయబడినది. 
Nassak Diamond   43.38 కారట్స్, 
అనగా 8.68 గ్రాములు బరువు గల అమూల్య మణి ఇది. 
15 వ శతాబ్దములో దొరికిన ఈ ఘన రత్నమును 
"దైవ నేత్రము" (the Eye of the Idol) అని భావిస్తారు.                
త్రిలింగదేశములో అనగా - 
మన తెలుగు నాట దొరికిన Nassac diamond ని  సానబట్టి, చెక్కి 
భగవంతునికి సమర్పించినారు. 
మహారాష్ట్రలోని త్రయంబకేశునికి అలంకృతమైనది. 
1500 నుండి 1818 ల వరకూ ఈ రత్నము 
పుణ్యక్షేత్రములో ప్రకాశములతో ఉన్నది. 
ఆంగ్లో-మరాఠా యుద్ధములు జరిగినవి. 
మూడవ ఆంగ్లో-మరాఠా యుద్ధము (The Third Anglo-Maratha War) ఫలితముగా 
British ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారికి స్వాధీనమైనది 
ఆ Triangular shape అద్భుత మణి.   
నాసిక్ నుండి గైకొనిన మణి కాబట్టి 
"Nassak Diamond " అని తెల్లవారు పిలిచారు.     
;
;
1818 లో బ్రిటీష్ ఆభరణ వ్యాపారి కంపెనీ 
"రండెల్ అండ్ బ్రిడ్జ్" దీనిని సంగ్రహించి, 
మరల సానబట్టారు. పిమ్మట చేతులు మారినది. 

మొదటి వెస్ట్ మినిస్టర్ మార్క్వెస్ 
(1st Marquess of Westminster) 
ఖడ్గము, డ్రస్సుపైన ధరించబడినది.

1930 లలో ప్రపంచంలోని 
తొలి మేలి రత్నములు 
 అంచనా వేసారు. 
అప్పటి లెక్కల ప్రకారం
24 రత్నములలో 
Nassac Diamond 
ఒకటిగా ఎంచబడినది. 
;

ఇది తదుపరి 1927 లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ కి దిగుమతి ఐనది.  
1940 లో ఫ్రాన్స్ దేశములోని పారిస్ నుండి 
అమెరికన్ జ్యూయలర్స్ "హారీ విన్స్ టన్ సంపాదించాడు. 
మళ్ళీ చెక్కబడినదే నేటి మణి ఆకారము. 
Harry Winston 43.38 carats (8.68g) ఎమెరాల్డ్ - 
అనేక స్థానములను మారి, గ్రీన్ విచ్, కనెక్టికట్ లో ఉన్నది. 

*********************;

1940 లో ఫ్రాన్స్ దేశములోని పారిస్ నుండి 
అమెరికన్ జ్యూయలర్స్ "హారీ విన్స్ టన్ సంపాదించాడు. 
మళ్ళీ చెక్కబడినదే నేటి మణి ఆకారము.
Harry Winston 43.38 carats (8.68g) ఎమెరాల్డ్ - 
అనేక స్థానములను మారి, 
ఇప్పుడు గ్రీన్ విచ్, కనెక్టికట్ లో ఉన్నది.   

Now - Nassak Diamond is -
at Edward J. Hand, a trucking firm executive 
from Greenwich, Connecticut, USA   

****************************;
See essay : + informations about:
నాసిక్. त्र्यम्बकेश्वर , "కుశావర్తము"
గౌతమీ నది, బ్రహ్మగిరి, అహల్యా, గౌతమ ఋషి;
my "akhila vanitha.blog " 

నాసిక్ రత్నము ; India netzone : (Link)

నాసిక్ రత్నము ఆంధ్రా నుండి అమెరికా లోకి....
;
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం : వ్యూస్: 00050015

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...