12, ఏప్రిల్ 2009, ఆదివారం

వర్ష ఋతువు తిరనాళ్ళ!

తిరుగు ! తిరుగు! ఓ చెల్లీ! 
ఒప్పుల కుప్పలు దబ్బున! 
రివు రివ్వు రివ్వున! 

1)కారుమొయిలు పల్లకిలో 
మెరుపు కన్నెలొచ్చారు 
వెంట కొంటె కుర్రకారు 
ఉరుం బాట లేసారు 

2)కొమ్మ కొమ్మ ఊయెలలో 
పూల పాపలూగారు 
పూలబాల దోసిలిలో 
వాన చినుకు మొగ్గలు 

3) గాలి రంగుల రాట్నం 
హరివిల్లు జారు(డు) బండ 
నదులు ఆడు పులి జూదం 
గిరి శిఖరమ్ముల పయి 
ఉషా కిరణావళి పరచినట్టి 
పరమ పద సోపాన పటము 

4)సుక్షేత్రపు అంగడిలో 
నవ ధాన్యపు సందడులు 
విశ్వమంత విపణి వీధి 
భళి! సృష్టి కర్త నిర్వహణం! '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...