18, జనవరి 2011, మంగళవారం

“శతభిష నక్షత్రము”, కదంబ తరువు


వృక్ష జాతులలో కదంబ తరువుకు, మన దేశంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉన్నది
కదంబము చెట్టును " పార్వతీ వృక్షముగా" ప్రఖ్యాతమైనది.
"కదంబ వన వాసిని" గా అమ్మ వారిని పూజిస్తున్నారు భక్త జనులు.
మీనాక్షి సుందరేశ్వర స్వామి కోవెల ద్వారము వద్ద
స్థల వృక్షము కదంబం చెట్టు పురాతనమైన ది, స్థల వృక్షము.
కదంబం ఆకులలో పెట్టుకుని తిన్నాడట!
"కడిమి చెట్టు" అనే నవలను జ్ఞానపీఠ బహుమతి గ్రహీత
శ్రీ విశ్వ నాథ సత్యనారాయణ రచించారు.
వృక్ష జాతులలో కదంబ వృక్షముకు
మన దేశంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉన్నది.
27 నక్షత్రాలకూ ప్రతీకలుగా 27 పాదపములను జ్యోతిష్య, వాస్తు శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించారు.
వాటిలో “శతభిష నక్షత్రము” ( పాశ్చాత్యులు Aquarii star ) కు ప్రతిరూపము.
కదంబం పూలు సువాసనలతో పరిమళిస్తూంటాయి.
ఆయా భాషాలో / బొటనికల్ సైన్సులో కదంబ తరువుకు పేర్లు అనేకం .
చెట్టు వ్రేళ్ళు, బెరడు( Bark) , పూలు, ఆకులు అన్ని భాగాలు ఉపయుక్తములే!
అత్తరు / సెంటు, పసుపు పచ్చ రంగు ద్రావణము, జ్వర హారి ఔషధముగా మూలికా వైద్యములలోనూ, ఉపయోగించబడుచున్నవి.
( ఒక కదంబ మహా వృక్షము యొక్క కాండముపైని
గణపతి , మున్నగు రూపాలతో వింతగా ఉన్నది. ఈ ఫొటోను గమనించండి.)

2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

I seldom leave comments on blog, but I have been to this post which was recommend by my friend, lots of valuable details, thanks again.

Anil Piduri చెప్పారు...

Thank you very much, sir/ madame!

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...