17, జనవరి 2011, సోమవారం

బెంగుళూరులో తోట


బెంగుళూరు లో లాల్ బాగ్ టూరిస్టులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
హైదర్ ఆలీ ( బ్రిటీష్ వారితో పోరాడిన యోధుడు టిప్పు సుల్తాన్ కి తండ్రి )
ఈ వనమును నాటాడు.
అనేక దేశాల నుండి వందలాది మొక్కలను తెప్పించి,
విభిన్న జాతుల, ప్రజాతుల మొక్కలతో అభివృద్ధి చేసిన లాల్ బాగ్ తోట నయనానందకరము.
నేడు Lal Bag లో వెయ్యికి పైగా సుగంధ భరితంగా, పుష్పవనము,
ఉష్ణ మండల మొక్కల నిలయంగా విలసిల్లుతూన్నది.
నందన వన సమానంగా నేడు వర్ణాత్మకంగా ఉన్నది.
అచ్చట చూపరులను ఆకట్టుకునే తరువు ఇది.
300 సంవత్సరాల ఈ చెట్టు ప్రకృతి ఇచ్చిన వరము కదా

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...