8, అక్టోబర్ 2010, శుక్రవారం

బొట్టు,సింధూరము - కథ,కమామిషూ
కుంకుమ రంగును కలిగి ఉన్నట్టి ఖనిజము ఏదైనా ప్రకృతిలో ఉన్నదా?:---
ఎర్ర పొడిని కలిగిన శిలలు-"వెర్మిల్లియన్ (vermillion) వర్గమునకు చెందినవి.
భూమిలోని"మినరల్ సిన్నెబార్ "నుండి ఈ పొడిని వెలికి తీస్తారు.
ఆఫ్రికాలోనూ, కొన్నిఇతర ఖండాలలోనూ అటవీ తెగలకు చెందిన మనుజులు
ఈ అరుణ వర్ణ చూర్ణాన్ని, తమ దేహాలకు పూసుకుంటారు.
అనేక మంది గిరి జనులు, తమ ఉనికిని తెలియ జేసే సాధనములుగా
ఈ లేపన ప్రక్రియను సాంప్రదాయములుగా నిబద్ధించుకుని, అనుసరిస్తూన్నారు.
తద్వారా చూర్ణ వర్ణ సమ్మేళన ప్రక్రియ ఒక అద్భుతమైన కళగా అభివృద్ధి చెందినది.
మన దేశంలో " తిలక ధారణ "కూడా ఇదే చందముగా కళాత్మకంగా పురోగతి గాంచినది.
రంగ వల్లికల
కు భూమి, గోరింటాకుకు కర చరణములూ,
కుంకుమకు మేనులు వేదికలుగా - సరి కొత్త కళా రూపములు నిలదొక్కు కున్నాయి.
Tattooలుగా ఆధునిక ప్రపంచాన్ని అలరిస్తూ, మన సంప్రదాయాలను
ధ్వజారోహణ పర్వము చేయిస్తూ, మనకు గర్వ కారణములుగా నిల బడినవి.
1. vermillion = maang
2.colour cordinals;
3.Hextri plet ;
4.E 34234;
5. B (r,g,b ) ( 22766,
52 );
6. HSV ( h,s, v )
ఇత్యాదిగ అనేక సైంటిఫిక్ సమాచారములు ఉన్నవి.ఈ రీతిగనే మరి కొన్ని వివరములు :---

1. వెర్మిల్లియన్ :--- ఆరంజ్ రంగుతో మిశ్రితమైన ఎర్రని మూల ద్రవ్యము.
[ మన భారత దేశములో
విరివిగా వాడే పదార్ధము ఇదే!
2. రసాయనికంగా ఈ పిగ్మెంటులో "mercuric sulfide Hgs " ఉన్నది.
విశిష్టత:--- వెర్మిల్లియన్ రాళ్ళలో నిక్షిప్తమైన మెర్క్యూరిక్ సల్ఫైడ్, Hgs వలననే,
భిన్నమైన మెరుపుతో ఆకర్షణీయమై,
బహుళ వ్యాప్తిలో ఉపయోగములో ఉన్నది.
ప్రజల సాంప్రదాయక ఆచారాలలోనూ, నాట్య కళా కారులూ,
అలంకరణ సామగ్రిలలోనూ విస్తృతముగా ఉపకరణముగా ఉన్నది.
ఇతర మెర్క్యురీ (పాద రసము) మూల మిశ్రముల వలెనే (mercury compounds ),
ఈ వెర్మిల్లియన్ ఖనిజ శిలలు "టాక్సిక్" ( toxic) ను కలిగి ఉన్నవి.
ఇంతటి విశిష్టతను కలిగి ఉన్న " సింధూర ఖనిజాలను ,
వైద్య, పరిశ్రామికాది ఇతర రంగాలలో వాని ఉపయోగములపైన దృష్టి సారించ వలయును.
భౌగోళిక శాస్త్ర వేత్తలు, సైంటిస్టులు "కుంకుమ రాళ్ళ గురించీ,
ముగ్గులు, రంగ వల్లికలు ,మేకప్పులకై,
పర్వ దినముల వేడుకల సందర్భముగా అలంకరణ సామగ్రిగా
వాడే వర్ణ సంభరిత వస్తు సమామ్నాయాలపైన
మరిన్ని ప్రయోగాలను చేయాలి.
హిందూ ధర్మాన్ని అనుసరించే ప్రజలలో " తిలక ధారణము".
బొట్టు, కుంకుమలు, కాటుక - ముఖ సౌందర్యానికి దోహదము చేసే, పవిత్ర భావనలను ప్రోది చేసే
లాలిత్యమైన ఆచారముగానూ నేల నాలుగు చెరగులా పరి వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది.
ఈ నాడు ఇదే మనోహరమైన సాంప్రదాయము,
Tattoosగా ఆమోదము పొంది,
జనులలో ప్రఖ్యాతి గాంచినది.
ప్రాచీన కాలములో, "బొట్టు తయారీ, పచ్చ బొట్టులు వేయుట- ,
కాటుక చేయుట - కుటీర పరిశ్రమల స్థాయిలో
ఎంతో మందికి జీవనోపాధిని కలిగించినవి.
నేడు బ్యూటీ క్లినిక్కులు, వైద్య రంగములోనూ టాట్టూసు కళ
ఎందరికో బ్రతుకు తెరువును కల్పిస్తూన్నది.
అందుకే మన వైశిష్ట్యమును రంగరించుకున్న
మన కుంకుమ, చందన, విభూది రేఖాది
సాంప్రదాయములు, సరి కొత్త మార్పులతో, ప్రచారములోనికి రావాలి.
యావన్మందీ అనుసరించ గలిగినదీ, అభిలషణీయమైనదీ ,
ఆచరణాత్మకమైనదీ ఐనట్టి
ఈ కళాత్మక సాంప్రదాయాలకు పలుకుదాము జేజేలు, జోహార్లు!
"సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు ."

2 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

mi bottu chuchanu chalabagundipotluripadmavati

Kusuma Kumari చెప్పారు...

Thank you, potluripadmavati gaarU!

1.నా వ్యాసం"బొట్టు,సింధూరము -కథ,కమామిషూ " - మీకు నచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉన్నది.

2.నా పాట "కర్పూర హారతులు కనక దుర్గమ్మా!"కు రాగ వరుసలు కట్టామని చెప్పారు కదా!
అందుకు మీ ఇరువురికీ మరిన్ని ధన్య వాదములు.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...