22, మార్చి 2011, మంగళవారం

fengshui లక్కీ మొక్కలు

ఫెంగ్ షుయ్ సాంప్రదాయంలో
ఇలాగ ప్రదక్షిణా దిశలో తిరిగిన వెదురు మొలకల మొక్కలు
భాగ్యదాయినులు అనే భావన ఉన్నది.
విపరీత పరిస్థితులను సానుకూలంగా మలిచే భాగ్యప్రదాతలు ఇవి,
అని నమ్మకం ఉన్నది.
lucky bamboo tree కాండ భాగములను
కళాత్మకంగా పెంచిన పద్ధతిని గమనించండి.
ఆ మొక్కలు, చెట్లూ సౌందర్యానికి ఎత్తి పట్టిన దర్పణములు.
కొన్ని నెలలూ, సంవత్సరాలూ పడుతుంది అవి ఇంత beautifulగా రూపు దిద్దుకోవడానికి.
అందుకు ఎంతో నైపుణ్యమూ, ఓర్పు కావాలి.
బోన్సాయ్ వంటి వృక్ష కళలు దర్శించే వారికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తూంటాయి కదా!

A fengshui lucky bamboo tree -
the turning bamboo branches were said
to be able to turn fortune.
Change the bad luck into good luck and fortune
see Link;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...