4, నవంబర్ 2010, గురువారం

మఱ్ఱి చెట్టుల వల్ల మాలిన గర్వమువట పత్ర శాయి – శిఖి పింఛ ధారి
పుట్టుక, కదలికలు లోక కళ్యాణములు
ప్రకృతికి ఎన లేని –
హర్షానందమ్ములు చెలియరో!....
ప్రకృతికి ఎన లేని – హర్షానందమ్ములు ||

మఱ్ఱి చెట్టుల నీడ – ఆవుల మందలు
అట్టె నిలిచేను – ఆగి చూచేను – చెలియరో!....
వ్రేపల్లె కిట్టమ్మ నును స్పర్శ కోసము
చెలియరో!....
వ్రేపల్లె కిట్టమ్మ నును స్పర్శ కోసము ||

మబ్బుల వీపుల మెరుపుల పిల్లలు
మర్రి తోపుల మీద – వంగి చూచేరు
నీలాంబరాలలో – మేఘ మల్‌హారాలు
చెలియరో!....
నీలాంబరాలలో – మేఘ మల్‌హారాలు ||

వచ్చిన వాడు – వట పత్ర శాయి
నాదు ఛాయల – విశ్రాంతి గై కొనె – ననుచు
మర్రి చెట్టుకు – వల్ల మాలిన గర్వము
చెలియరో!......
మర్రి చెట్టుకు – వల్ల మాలిన గర్వము ||


************************************

అందరికీ మా దీపావళి శుభాకాంక్షలు !

2 వ్యాఖ్యలు:

SRRao చెప్పారు...

మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు

- శి.రా.రావు
శిరాకదంబం

kadambari చెప్పారు...

Thank you, sir!
Same to you,
మీకు,మీ కుటుంబ సభ్యులకు
దీపావళి శుభా కాంక్షలు.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...