26, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

వనితలు (1)
గిరిజన కళ లాగా వేద్దామని ప్రయత్నించాను.
(నేను కంప్యూటర్ తెర పై వేసిన బొమ్మలు - 1 )

( వనితలు (1) )

2 comments:

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

baagundi .

kadambari చెప్పారు...

Thank you! మాలా కుమార్ గారూ!
మీ ప్రశంసా వాక్యం -
మాకు ప్రోత్సాహ స్ఫూర్తి దాయకం.