6, ఆగస్టు 2011, శనివారం

మహా తరువులుబఓబాబ్ చెట్టు - వృక్షశాస్త్రజ్ఞులకు, 
ప్రకృతి ప్రేమికులకూ ప్రీతికరమైన మాట.
బవోబాబ్ చెట్టు - 
భాగ్యనగరములోని - 
గోల్కొండ కోటలో దర్శనీయ అంశము

గోల్కొండ బావుబబ్ త్రీ  (*లింక్ ); 
[Anubhooti-1990 Batch (Tag)]

అది సరే గానీ, 
మన గూగ్లేష్ణ (GugleshNa)లో ఉన్న 
ఈ ఛాయాచిత్రాలు 
ఇప్పటికే అనేక వీక్షకులను ఆకట్టుకున్నవి, 
మళ్ళీ చూద్దాము, 
Monkey shape Baobab tree- 1
మరల బ్లాగ్ దర్శకులకు పరిచయం చేద్దాము.


Amazing tree in Andhra -2ఇక్కడ ఆ వ్యాసానికి లింకును ఇస్తున్నాను; దర్శించండి.
Amazing tree in Andhrapradesh -3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  


At a glance you may be confused 
the above tree with a massive  
trunk with a ‘Baobab’ tree 
(which is renowned to possess 
the largest tree trunks of the world) 
but, this is yet another unknown specie 
which is seen in the close 
proximity of a hermitage 
deep in the dense forest in 
‘Andra Pradesh’ in India. 
And most importantly it is natural not artificial.


Now have a close look at the bark and 
experience the unbelievable figures of creatures engraved 
in the surface of the entire tree trunk!! 
Absolutely real!!! Not man made.

‘Baobab’ tree : 
మన రాష్ట్రములోని యాత్రా సర్వీసుల నిర్వాహకులు 
ఇలాటి దృశ్యాలను ప్రముఖంగా పరిచయం చేస్తూ,
అలాటి ఫోటోలను యాత్రికులకు పరిచయాలు చేస్తూ 
టూరిజం ను ప్రోత్సహిస్తే ఎంత బాగుంటుంది.


సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...